SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

"Stempels waren vroeger belangrijk op kantoren, zeker op bankkantoren", aldus Herman Harder. "En hoe meer stempels je op je bureau had staan, hoe belangrijker je was."    foto Mariska Oegema

Bedrijfshistorie

De initiatiefnemer van het SNS Historisch Archief benadrukt het grote belang ervan. "Het is belangrijk om een bedrijfshistorie op te bouwen, want door de decennia heen ko- men en gaan mensen die weer op nul beginnen, maar in elk bedrijf heerst een bepaalde cultuur die je kunt teruglezen in de geschie­denis. Als je die vernietigt, heb je geen fun­dament meer", stelt Harder. "Wil je beleid maken, dan moet je terug kunnen grijpen op de geschiedenis. Je moet weten waar je vandaan komt om de richting voor de toekomst te kunnen bepalen."

Al bladerend door oud propagandamateriaal blijken onderwerpen anno 2010 vijftig jaar geleden ook al actueel te zijn. Harder: "Een dergelijke brochure over het afsluiten van een lening voor een auto waarin men de koper bijbrengt hoe met kosten van een auto om te gaan. Dat is niet meer van deze tijd, maar het kan je wel op goede ideeën brengen om de boodschap te vertalen naar deze tijd."


Kelders doorzoeken

Ruim twaalf jaar geleden is Herman Harder met zijn klus begonnen om een bedrijfsarchief voor de SNS Bank op te bouwen. Op bankfilialen in het hele land heeft hij kelders, kasten en stapels papieren doorzocht op zoek naar interessante zaken. "Veel materiaal is al ver­loren gegaan en het is lastig om bijvoorbeeld nog achter de namen van personen op oude foto's te komen", laat Harder weten. "Toch proberen we zoveel mogelijk van waarde te verzamelen om te inventariseren en te bewaren, hoewel het ook dweilen met de kraan open en achter de feiten aan lopen is."


Bijvangst

Toch heeft twaalf jaar verzamelen al veel op- geleverd. Wie de archieven achter in het

oude bankgebouw aan de Burgwal binnen- stapt, raakt onder de indruk van de verzameling; en dan is dat ook nog maar een kleine greep uit het archief. Portretfoto's van directeuren, een reeks oude spaarbankboekjes, een enorme collectie spaarpotjes, lange rijen banden met films, video's en diaseries, oude stempels, propagandamateriaal, foto's van interieurs, enzovoort, enzovoort. "In deze kist zitten tweeduizend affiches van spaarbanken over de hele wereld die een verzamelaar uit Amersfoort aan ons heeft geschonken", meldt Harder met trots. "Maar wat hier ligt, is eigenlijk alleen bijvangst. De echte bedrijfs- archieven met jaarverslagen, accountantsrap- porten, notulen en marketingplannen liggen in Rijksarchieven verspreid over Nederland, waarvan de inventaris via de nieuwe website is te raadplegen."


Naar hoger plan

Wie wat langer in de archieven blijft neuzen, ontdekt welke rol spaarbanken zichzelf vroeger hebben toegedicht . "Deze zakfauna's over dieren hebben niets met sparen te maken, maar zeggen wel iets over de maat- schappelijke betrokkenheid van de vroegere Nutsspaarbanken", illustreert Harder. Dat heeft alles te maken met het oprichten van spaarbanken op initiatief van de Maatschap- pij tot Nut van ‘t Algemeen. "Dit was een eliteclub die het goed voor had met arbeiders en andere gewone mensen en hen naar een hoger plan wilde brengen", vervolgt Harder. "Het voornaamste doel van de Nutsdepartementen was armoedepreventie. Als een arbeider leerde geld opzij te leggen, had hij ook inkomen als hij te oud of te ziek was om te werken. Er waren toen namelijk nog geen verzekeringen en pensioenen. Het SNS Historisch Archief is dan ook een belangrijke informatiebron voor sociaaleconomisch on­derzoek."


Droom tot leven

Bij het aanleggen van het bedrijfsarchief is Herman Harder ook op oude commercials ge­stuit, waaronder een reeks uit 1994 met de titel 'De wereld van onze klanten is al groot genoeg'. "Een tijdje geleden mailde een mevrouw mij met de vraag of wij die com­mercial nog hadden waarin vader en dochter samen een rode Citroen DS wassen. Als we genoeg centen hebben, gaan wij ook zo'n auto kopen, zo was hun gedachte. En na 16 jaar is die droomwereld uit de commercial tot leven gekomen", aldus Harder. "Via de mail heeft ze de digitale versie ontvangen. Met de nieuwe website kunnen de commercials door iedereen worden bekeken.

Wie wat bewaart, die heeft wat

Dinsdag 21 december 2010 de krant van Kampen -commerciële bijlage van de Stentor ©2010 Wegener Nieuwsmedia

Door Mariska Oegema.


Nieuwsgierig naar hoe men 200 jaar geleden over geldzaken dacht, hoe volwassenen werden 'opgevoed' in bijvoorbeeld de aanschaf van een auto en hoe kinderen spelen­derwijs het sparen werd geleerd. Een twaalf jaar lange zoektocht heeft al een schat aan informatie, oude reclamefilmpjes, leuke anekdotes en nog veel meer opgeleverd. Met een gloednieuwe website is die interessante historie van de spaarbank vanaf 1817 deze maand voor een breed publiek beschikbaar gekomen.Met zijn zoektocht naar de historie van de Nutsspaarbank is Herman Harder in de voetsporen van zijn 'voorganger' Frans Walkate getreden. "Het is niet raar dat de rijke geschiedenis van de spaarbank in Kampen ligt opgeslagen, want Frans Walkate was niet alleen directeur van de Nutsspaarbank. Als geboren Kampenaar was hij ook, met de oprichting van de Nederlandse Spaarbankbond, grondlegger van de huidige SNS Bank", licht directeur van het Frans Wal­kate Archief Herman Harder toe. "Verder vond hij het belangrijk dat archieven van Kamper culturele verenigingen bewaard bleven; archieven waarin het gemeentelijk archief in die tijd niet geïnteresseerd was. Net als Frans Walkate zag ook ik veel (historisch) bedrijfsmateriaal verloren gaan en handelde in de traditie van Frans Wal­kate."