SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

De toenmalige Nutsspaarbank baadde in de jaren dertig ook al eens in het licht, de lampen liggen nog in het archief.

Herman Harder, directeur van het SNS Historisch Centrum reageert verheugd op het nieuws. „Hartstikke leuk, ik ben zeer benieuwd hoe het er straks uit ziet." Als goed archivaris diept hij nog wel even een historisch feitje op. „Wist je dat dezelfde panden -toen nog van de Nutsspaarbank -in de jaren dertig ook al in het licht stonden? Van die strengen met gloeilampen aan de gevel. Dat was toen een tijdje in de mode.

Walkate Archief in het licht, nog twee te gaan.

Olger Koopman vrijdag 1 november 2013, de Stentor ©2013 Wegener Nieuwsmedia.

KAMPEN - Het SNS Historisch Centrum - in de volksmond beter bekend als het Frans Walkate Archief - staat vanaf volgend voorjaar volop in de schijnwerpers. Stichting Lichtstad Kampen, die al twaalf jaar bezig is met het aanlichten van historische panden in de stad, heeft daarvoor het groene licht van de gemeente gekregen. „Fijn", reageert voorzitter Teun de Man. „Dit heeft anderhalf jaar geduurd, dus we zijn blij dat we nu aan de slag kunnen." De vertraging werd onder meer veroorzaakt door de welstandscommissie, die bezwaar maakte tegen de 3,5 meter hoge armaturen langs de Burgwal. De commissie vond de masten 'een verrommeling van de openbare ruimte' en vreesde bovendien een precedentwerking als de gemeente de masten zou toestaan. Beide bezwaren zijn overstemd door burgemeester en wethouders. De masten zijn de enige manier om de panden goed aan te lichten. „Ze staan onopvallend tussen de bomen op die plek", zegt De Man. „Bovendien zijn we niet van plan om andere panden op deze manier aan te lichten." Het Walkate is volgens hem een van de laatste projecten van de stichting. „We zijn nog bezig met een plan voor de Bovenkerk. Die aanlichting stamt nog uit de jaren zeventig en kan veel mooier. Verder staat ook de Cellebroederspoort nog in de steigers. Dan is het geld wel zo'n beetje op."


LICHTPLAN VOOR WALKATE ARCHIEF ‘KAN BETER’.

Minke Schuthof, vrijdag 15 maart  2013, de Stentor ©2013 Wegener Nieuwsmedia.

KAMPEN - De leden van de welstands-/monumentencommissie zijn niet onverdeeld enthousiast over de plannen van Stichting Lichtstad Kampen voor het Frans Walkate Archief.

Lichtstad Kampen wil de gevel van het rijksmonument aan de Burgwal in de ledlights zetten. Maar zoals het plan er nu uitziet, wordt het er allemaal niet fraaier op, is het unanieme oordeel van de welstandscommissie. Volgens het plan moet er een 'lichtlijn' ko­men onder de dakgoot, plus licht­bronnen in de stenen plantenbakken voor het pand. En twee mas­ten van 4,5 meter hoog, aan de overkant van het pand aan de Burgwal. Met name deze meters­hoge masten stuiten op bezwa­ren. „Die zijn ook overdag zicht­baar en daar wordt het straatbeeld niet mooier op", aldus de commis­sie. Een eventueel alternatief zou een grondspot bij de parkeer­plaats tegenover het gebouw kun­nen zijn, opperde een aantal com­missieleden. Ook de lichtlijst aan de dakgoot wordt niet wenselijk geacht. „Teveel toeters en bellen aan de gevel. Dat vertekent de ar­chitectuur van het gebouw. Dit kan beter", was het eindoordeel.