SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

Circa twintig jaar na het verscheiden van de Zilvervloot is Jan Publiek de glorieuze spaarregeling nog niet vergeten. Voor de bank is dat geen verrassing omdat al eerder in een onderzoek was vastgesteld dat Ongeveer zeventig procent van de ondervraagden bekend is met de Zilvervloot. Om de spaarzin onder jongeren te bevorderen lanceerde staatssecretaris, van Binnenlandse Zaken Norbert Schmelzer in 1958 de Jeugd-spaarwet: jongeren tussen vijftien en twintig jaar mochten op een Zilvervlootrekening ieder jaar een maximumbedrag sparen. Aan het eind van de rit kregen ze een premie van tien procent op het spaartegoed plus jaarlijkse rente. Dat bedrag per kalenderjaar liep op van hooguit 200 gulden in 1958 tot 480 gulden in 1976. Dat spaarbedrag ligt momenteel een stuk hoger: nu mag elk jaar

600 euro worden ingelegd door ouders en familieleden. In essentie lijkt de nieuwe Zilvervloot nog steeds veel op de oude vertrouwde. Alleen wanneer spaarders hun rekening tot hun achttiende in stand houden krijgen ze de premie van maximaal 1.080,00 euro, bovenop de reguliere, variabele rente. Wie de Zilvervloot vroegtijdig (deels) kaalplukt - bijvoorbeeld op z'n zestiende - krijgt geen bonus. Inschrijven als spaarder kan tot de leeftijd van zestien jaar.


In 1992 wilde het kabinet-Lubbers III jeugdige spaarders niet langer van overheidswege subsidiëren en werd de jeugdspaarwet ingetrokken. In 2011 ontstond binnen het CDA een discussie om het Zilvervlootsparen in ere te herstellen. CDA en ChristenUnie hebben een wetsvoorstel ingediend om jeugd-sparen te stimuleren.

SPAREN Publiek is na twintig jaar glorieuze regeling nog niet vergeten.


SNS wint bij Zilvervloot


Dinsdag 18 september 2012 de Stentor ©2012 Wegener Nieuwsmedia
• Al tweeduizend Nederlanders storten spaargeld op hernieuwde Zilvervloot.


• SNS Bank/RegioBank hoopt 100.000 nieuwe spaarders te trekken.


• Staatsmerk van weleer opgekocht uit DSB-boedel.


DEN HAAG Een kleine tweeduizend Nederlanders hebben in tien dagen tijd hun spaargeld gestort op een Zilvervlootrekening bij SNS Bank/RegioBank. De bank, die het staatsmerk van weleer voor een schijntje van 'enkele tienduizenden euro's' heeft gekocht uit de failliete boedel van Dirk-Scheringa's DSB Bank, is 'blij' met die aftrap. SNS Bank/RegioBank hoopt met de herintroductie uiteindelijk 100.000 nieuwe spaarders aan zich te binden.