SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

Maar het doek heeft een mysterieuze reis achter de rug. Het schilderij dook bijna een jaar geleden op bij het kringloopcentrum.

Nog altijd is onbekend wie de eige­naar van het historische werk is ge­weest. Stalknecht behoedde het exemplaar direct voor de verkoop. „De historische waarde is vele ma­len groter dan de verkoopwaarde." De chef van de kringloopwinkel nam vrij snel contact op met Har­der, maar tot een concrete samen­werking kwam het niet. Nu Harder eindelijk zijn archief kan uitbreiden met deze gift blijft hij nieuwsgierig. „Ik ben heel erg benieuwd naar de achtergrond van dit schilderij. Wie weet wat die 'schenkers' nog meer in huis hebben. Misschien nog wel meer Wiersma's en Kiefts. Wie zal het zeggen."

Zowel Harder als Stalknecht heb­ben Kieft en Wiersma persoonlijk gekend. Laatstgenoemde was on­der meer jarenlang journalist voor het Nieuw Kamper Dagblad en werkte ook voor de Kamper Alma­nak. Wiersma was volgens Stalknecht en Harder een gerenom­meerd verslaggever. Hij overleed in 2000, op 8o-jarige leeftijd. Kieft, ook overleden, was een kunste­naar uit Kampen. Het schilderij voldoet ruimschoots aan de eisen om in het archief aan de Burgwal te komen. Harder: „De kunstenaar moet uit Kampen ko­men of er wonen. Het onderwerp moet bovendien gerelateerd zijn aan Kampen. We hebben al een ar­chiefafdeling over Hans Wiersma. We hebben hier een aantal foto's, tekeningen en teksten van de voor­malig journalist, maar nog geen schilderij. We slaan nu dus twee vliegen in één klap. Dit gaan we ze­ker gebruiken bij exposities." Het 'mysterieuze' kunstwerk van Kieft is te bezichtigen bij het Frans Walkate Archief aan de Burgwal 43

PORTRET WIERSMA EINDELIJK THUIS

door Frank Roseboom Donderdag    4 februari  2010     de Stentor ©2010 Wegener Nieuwsmedia

AANWINST Frans Walkate Archief slaat twee vliegen in één klap met gekregen schilderij

Bij Kringloop Kampen be­landde een bijzonder 'Kam­pers' schilderij. Het exem­plaar heeft sinds gisteren 'de juiste plek' gekregen: het Frans Walkate Archief

Ze aanschouwen het por­tret met hun handen in de zakken. Ze staren lang en intens. De inmid­dels overleden oud-journalist Hans Wiersma kijkt vanaf het doek terug.

Het schilderij staat sinds gisteren op een ezel in het Frans Walkate Archief. Het is niet mooi, vinden

Harry Stalknecht van Kringloop­winkel Kampen en Herman Har­der van het Frans Walkate Archief Maar de historische waarde is vol­gens beide heren bijzonder groot. „Het is werk van kunstenaar Kees Kieft. Eind jaren tachtig maakte hij dit portret van Wiersma. Bei­den betekenden zeer veel voor Kampen", zegt Harder, terwijl hij een stapje vooruit zet richting 'zijn' aanwinst. Hij is onder de in­druk. Kringloopcentrum Kampen overhandigde het exemplaar aan het archief Nu het schilderij einde­lijk 'thuis' is, lijkt er weinig aan de hand.

Het portret van oud-journalist Hans Wiersma dook op bij de kringloopwinkel Kampen. De stichting heeft het beeldwerk aan het Frans Walkate Archief ge­schonken. Herman Harder (links) en Harry Stalknecht: „De historische waarde is bijzonder groot."    foto Freddy Schinkel