SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

De gangen tussen het voormalige SNS-filiaal en het Walkate Archief zijn letterlijk dichtgemetseld.

-  Maar ook dankzij de niet aflatende inzet van Harder zelf hoewel hij zijn rol in alle bescheidenheid graag bagatelliseert. Toch was het Harder die anderhalf decennia eerder constateerde dat zijn archief op een 'breekpunt' geraakte. Immers: de link tussen bank en archief werd steeds minder en het bankbestuur begon zich openlijk af te vragen of de banden niet definitief verbroken moesten worden, Zeker in een tijd dat zakelijkheid de boventoon voerde en aan het verleden minder belang werd gehecht.

In een poging de relatie te verstevigen begon Harder bedrijfsarchieven van SNS-banken en haar voorgangers in heel Nederland te verzamelen. „In de auto naar alle windstreken; van Groningen tot Maastricht. Geweldig was dat." Daar dook hij de kelders en stuitte hij op een schat aan paperassen en parafernalia. „Affiches, spaarbankboekjes, logo's, telmachines, de eerste computers, spaarpotten, valuta-omrekenmachines en reclame­filmpjes", somt Harder op. „Kent u bijvoorbeeld dat deuntje 'de Bondsspaarbank voor alle mensen, de Bondsspaarbank'? Daar heb ik de originele bladmuziek van gevonden." De verzamelwoede van Harder bleek niet voor niets: langzaam aan keerde het tij in zijn voordeel en la­ten de banken weer steeds meer hun maatschappelijke gezicht zien. „De Nutsspaarbank (voorloper van de SNS, red.) van vroeger had maatschappelijke idealen. Dat stichtelijke van vroeger keert een beetje terug."

Steeds vaker ook krijgt hij vragen vanuit SNS zelf. „Bijvoorbeeld col­lega's van een een zilveren jubilaris die bellen om materiaal van 25 jaar geleden. Kunnen ze dan een mooi boekje van maken. Zo wordt de band tussen archief en bank weer stevig."

En nu mag Harder ook nog eens een (semi)permanente expositie inrichten over het bancaire verle­den van de SNS. Die komt naast de al bekende door Frans Walkate nagelaten verzameling. Om ruimte te creëren voor die nieuwe tak, heeft Harder er een flink deel van het vertrokken SNS-filiaal bij gekregen. „Dat geeft ook lucht voor het 'Walkatedeel'. Daar hebben we momenteel van de keuken een kantoor gemaakt. Dat wordt straks gewoon weer een keuken." Verguld is de directeur ook met de aanwinst achter een twee decimeter dikke deur. „De voormalige kluis. Kunnen we mooi onze foto­collectie brandveilig opbergen. En de binnentuin; die moet een soort beeldentuin gaan worden." Gisteren legden de bouwvakkers hun laatste hand aan de 'scheidingsoperatie' tussen het SNS Bankhistorisch Centrum, zoals het Walka­te straks gaat heten, en het bankfiliaal. Afgesloten deuren werden opengebroken, andere openingen juist dichtgemetseld. Daarmee is de kous echter nog niet af „Het hele pand heeft een flinke opknapbeurt nodig. Ook daar heeft de SNS geld voor over. Ik mag nu een begroting opmaken en dan gaan we daar de komende tijd mee aan de slag."

Wanneer het publiek voor het eerst van 'Walkate 2.0' kan genie­ten durft Harder niet precies te zeg­gen. „Laten we zeggen ergens halverwege volgend jaar."

Permanente expositie over bancaire verleden van de SNS

Nieuwe start Walkate Archief

Olger Koopman zaterdag 1 september 2012, de Stentor ©2012 Wegener Nieuwsmedia.


SNS Bankhistorisch Cen­trum, zo heet het Frans Walkate Archief straks. De oude banden tussen de bank en het museum worden hier­mee onderstreept.

Herman Harder moest passerende Kampena­ren de afgelopen tijd al verschillende keren geruststellen. Nee, het Frans Walkate Archief wordt niet opgeheven en gaat ook niet verhuizen. „De bouwvakkers die hier rondliepen ; zouden die illusie kunnen wekken. Het tegendeel is waar, we gaan juist fors uitbreiden", zegt de

-  directeur met een gelukzalige glimlach die de laatste tijd op zijn gezicht gegrift lijkt, het klinkt als een eersteklas paradox, maar juist dankzij het het doorsnijden van de navelstreng met broodheer de SNS Bank - die verhuisde recentelijk van het hoekpand naast het archief naar de Oudestraat - werd een uitbreiding met maar liefst tweehonderd vierkante meter mogelijk.


•  Het Frans Walkate Archief is ge­noemd naar de directeur van de toenmalige Nutsspaarbank die in 1934 begon met het aanleggen van een verzameling over alles wat met Kampen (zijn geboortestad) te maken had.

•  Zijn opvolgers volgden zijn voor­beeld en dat resulteerde in een indrukwekkende verzameling teke­ningen, schilderijen, boeken, plattegronden en archieven.


• In 1987 werd het voormalige Nutsspaarbankgebouw - gebouwd door de Groninger architect G. Hoekzema Gz. - deels voor het Frans Walkate Archief bestemd. Inmiddels is het een Rijksmonument.