SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

Voor zover het zich nu laat aanzien is de Kamper Nationale Reserve nimmer geïnfiltreerd geweest door KGB-spionnen, hebben Kamper reservisten nooit supergeheime missies achter het IJzeren Gordijn uitgevoerd en is de penningmeester er zelfs nooit met het geld voor het jaarlijkse uitstapje vandoor gegaan.


Toch is het archiefmateriaal van Wouter Heinen - in de jaren zestig en zeventig officier van de Nationale Reserve en leider van het Kamper peloton - wel degelijk interessant. Het geeft een aardig inkijkje hoe men zich - ook in Kampen - voorbereidde op de mogelijkheid van een nieuwe wereldoorlog, ditmaal tegen de Sovjet-Unie. Heinen meldde zich in 1962 aan bij de Nationale Reserve - vlak voor de Cuba-crisis dus en op het dieptepunt van de Koude Oorlog. Nederland hield serieus rekening met een Sovjet-invasie en ook de vrijwilligers van de in 1948 opgerichte Nationale Reserve werden hier op voorbereid. Dus vinden we in Heinens archiefdoos veel kaartmateriaal, onder meer van Oost-Europa, cursussen kaartlezen en vliegtuig- en tankherkenning en instructies van het Ministerie van Oorlog.


Natuurlijk ook lijsten van Kamper reservisten uit de jaren dat Heinen leiding gaf aan het peloton. Helaas geen foto's, iets waar Walkate-directeur Herman Harder en zijn medewerkers stiekem wel op gehoopt hadden.


Onthulling

Resteert de vraag waarom de archiefstukken nu pas ingezien mogen worden? Voorschriften van het ministerie? Interessantdoenerij? Of schuilt er ergens in één van de mappen toch een opzienbarende onthulling?


Mocht dat laatste het geval zijn, dan zullen we er toch nog even op moeten wachten. Niet alleen moest de doos 25 jaar gesloten blijven, pas na 35 jaar - dus in 2013 - mag er uit gepubliceerd worden.

Mysterieuze archiefdoos eindelijk open.

door CAREL DE GOEIJ. vrijdag 30 juni 2006 de Stentor ©2006 Wegener Nieuwsmedia

30 JUNI 2006 - KAMPEN - Een bijzondere doos met archiefmateriaal, die 25 jaar verzegeld moest blijven, ging gisteren in het Frans Walkate-archief open. Een tijdreis naar de Koude Oorlog in de jaren zestig en zeventig.

Wat in de doos zat, stond er op: Stukken van het Nationale Reserve Peloton Kampen. Maar waarom moest die doos - ingeleverd bij het Walkate-archief op 21 januari 1978 - 25 jaar verzegeld blijven? Welke geheimen konden een kwart eeuw lang geen daglicht verdragen?


Welnu, wie spectaculaire lijken uit de kast van Kampens militaire verleden verwachtte, werd teleurgesteld.

Directeur Herman Harder van het Walkate Archief bij de archiefdoos van defensie die 25 jaar verzegeld moest blijven en gisteren werd geopend. Foto Freddy Schinkel