SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

De jeugd kon zegels ruilen in Lagere School B, later in het postduivengebouw van de firma Siebrand aan de Ebbingestraat. De H2O-feesten in 1956 - ter gelegenheid van het dichten van de dijk om Oostelijk Flevoland - was voor de club aanleiding te komen met een bijzondere kaart. De PTT droeg haar steentje bij door te komen met een speciaal stempel en de bekende Olympiadeserie uit te brengen op de openingsdag van de grote landbouwtentoonstelling tijdens de H2O-feesten.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan was er een jeugdtentoonstelling in de koffiekamer van de Stadsgehoorzaal. De PTT draaide in de grote zaal propagandafilms waar maar liefst 1300 (!) kinderen op af kwamen.

De groei zat er goed in en dat zou tot begin jaren tachtig zo blijven. Veel Kampenaren zullen zich ongetwijfeld de zaterdagse ruilbeurzen in De Hagen herinneren, net zoals de diverse postzegelwinkels in de stad: Post (naast makelaar Rook), Dortmund aan de Voorstraat en Edink aan de kop van de Oudestraat.

Met de opmars van de thuiscomputer - begin jaren tachtig - zette de teruggang in. Van ruim boven de tweehonderd daalde het ledental de afgelopen kwart eeuw naar ongeveer tachtig - en steeg de gemiddelde leeftijd fors. De laatste grote postzegelexpositie van de Kamper club dateert al weer van vijftien jaar geleden. Toch heeft men goede hoop dat een nieuwe opleving in het verschiet ligt. Zegt secretaris Johan Fidder: ,,Kinderen krijgen - zo zie ik om me heen - genoeg van de vluchtigheid van de computer en weer oog voor de schoonheid en rijkdom van postzegels en de wonderbaarlijke wereld die ze weerspiegelen."


- Leden van de Kamper Postzegel Club komen elke tweede dinsdagavond van de maand bijeen in De Hanzestad.

De KPC hoopt jeugd weer te bezielen.

door Carel de Goeij. vrijdag 07 maart 2008  de Stentor ©2008 Wegener Nieuwsmedia

KAMPEN - Kampen was één van de eerste steden in ons land, waar een postzegelclub het licht zag - en wel op 10 maart 1908. Eenentwintig Kampenaren betaalden die dag hun eerste halfjaarlijkse contributie van 75 cent.

Onder hen Frans Walkate - directeur van de Nuts Spaarbank en grondlegger van het naar hem genoemde archief.

Het had niet veel gescheeld of de vereniging was na enkele decennia ten onder gegaan, want na een succesvolle start zette een langdurige periode van neergang in en in 1936 was alleen nog voorzitter Enserinck als enig lid over.

Maar: een volhouder. Tot tweemaal toe, in '37 en in '53, wist hij de zieltogende club nieuw leven in te blazen. Nederland herrees en de Kamper postzegelclub herrees mee. En wat nog belangrijker was:men kreeg de jeugd mee. In het na-oorlogse Nederland en Kampen, arm, sober en nog zonder televisie, was het aanleggen van een postzegelverzameling voor kinderen een fascinerend venster op de wereld.

.