SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

Meer licht, meer ruimte en dus ook meer plek voor bijvoorbeeld de werken van kunstenaarsduo Machiel Braaksma en Lolkje van der Kooi. „Passend in de traditie van Walkate, die kunstenaars aan-schreef voor hun werk", weet Har­der. „Want die correspondentie hebben wij hier ook allemaal nog."

Feitelijk loopt het Walkatearchief nog altijd op drie benen: de expositieruimte, het archief van de SNS en het fotoarchief van Frans Walkate (1866-1943) die als directeur van de Nutsspaarbank het begrip 'sparen' een nieuwe be­tekenis gaf met zijn fotoverzame­ling van Kampen ten tijde van de ontdekking van de fototechniek.

Nu de nieuwbouw van Marga­retha zo goed als afgerond is, opent ook het Walkate-archief weer de deuren voor de bezoekers op woensdag en donderdag. „Va­ker zou mooi zijn", weet Harder. „Maar we hebben ook te maken met de beschikbaarheid van vrij­willigers."

Als vergaderlocatie voor perso­neel van de SNS-bank fungeert het archief ook steeds vaker als visitekaartje voor de stad, want van heinde en verre komen medewer­kers van de bank naar Kampen voor vergaderingen in de histori­sche setting van de SNS. Nu met uitzicht op de binnentuin, want ook die heeft een flinke opknap­beurt ondergaan. Met prominent het zandstenen bijenlogo van de

SNS bank in de tuinmuur. „En binnenkort komen hier ook een paar bijenkasten te staan", kon­digt Harder de komst van een aan­tal nieuwe archiefbewoners aan.

Voor hem persoonlijk heeft de interne verbouwing een aardige bijkomstigheid, want na ruim twintig jaar heeft hij zijn eigen ka­mer gekregen. „Ik zat altijd in de bestuurskamer, waar bezoekers ook gewoon konden komen. Leuk, maar ik moest wel een paar keer per dag aan mensen uitleggen wie die mensen op de schilderijen wa­ren." Tijdrovend, maar niet verve­lend moet hij erkennen. „Het archief wil nog altijd een verhaal vertellen. Het verhaal van sparen bij de bank, van Frans Walkate en van Kampen."

Kamper visitekaartje weer top

Meer licht en ruimte in Walkate Archief na flinke opknapbeurt


Wim Schluter woensdag 4 mei 2015, de Stentor ©2016 Wegener Nieuwsmedia.
Na twintig jaar heeft hij zowaar een eigen kamer. Mooi meegenomen voor directeur Herman Harder van het Walkate Archief aan de Burgwal in Kampen, dat is verbouwd en uitgebreid, tegelijk met de vernieuwing van het naastgelegen verzorgingshuis Margaretha.


Bijna twee jaar draai­de het Walkate Ar­chief (officieel het SNS Historisch Cen­trum) aan de Burg­wal in Kampen op een laag pitje, althans; voor de be­zoekers. De vernieuwing van het verzorgingshuis Margaretha werd door het archief aangegrepen om zelf ook binnen flink te gaan ver­bouwen. „We hebben er ongeveer een derde aan oppervlak bij gekre­gen", laat archiefdirecteur Her­man Harder zien. „Dankzij die uit­breiding kunnen we nu de voor­malige kluis van de SNS-bank ge­bruiken voor opslag van de fotocol­lectie van Frans Walkate. Die zijn we sowieso al aan het digitalise­ren, maar als er nu brand uit­breekt kan ons met die foto's niks gebeuren."Herman Harder in 'zijn' vernieuwde Walkate Archief, oftewel SNS Historisch Centrum, waar nu ook meer plek is voor kunst. foto Freddy Schinkel