SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

Bij de laatste vijftien edities van het cultuurhistorisch jaarboek de Kamper Almanak is Herman Harder als hoofdredacteur betrokken geweest. "Deze bijzondere uitgaven maken een belangrijk deel van ons werk als Frans Walkate Archief zichtbaar."     Foto: Mariska Oegema


Rijen dik

In vroeger tijden werd de Kamper Almanak met daarin een uitvoerig adressenbestand van personen en instellingen in Kampen, nog huis aan huis verspreid. Maar de laatste tien jaar, sinds de gemeentelijke informatie eruit is ge­laten, is het aan de Kampenaren zelf of zij de moeite willen nemen een gratis exemplaar bij het Walkate Archief af te halen. "Het heeft onze verwachtingen overtroffen. Mensen staan in rijen tot de buitendeur als de nieuwe Kamper Almanak is gepresenteerd; de belang-

stelling is groot", stelt Harder vast. "Mensen blijken oprecht geïnteresseerd te zijn in het boek met cultuurhistorische bijdragen."


Bron van informatie

De Almanak is een bron van informatie over Kampen vroeger en nu met onder meer arti­kelen over de geschiedenis van Kampen en de regio, natuur in de IJsseldelta, presenta­ties van culturele instellingen, een Kamper Kroniek over dagelijkse feiten en nieuwtjes en een fotokroniek. Daarmee is de Almanak naast een belangrijk naslagwerk ook een boeiende spiegel van de tijd geworden. "Dat is geheel in de traditie van Frans Walkate", al­dus Harder. "In het begin van de negentiende eeuw legde Walkate privé een heel brede ver­zameling aan met alles wat met zijn geboor­testad Kampen en haar inwoners te maken

had. Hij vond het belangrijk dat archieven van culturele verenigingen bewaard bleven; archieven waarin het gemeentelijk archief in die tijd niet geïnteresseerd was."


Dozen vol

Nog steeds zijn archieven van verenigingen meer dan welkom. "We zijn heel blij met al die dozen vol notulen, jaarboekjes, foto's en ander materiaal die spontaan worden aange­boden", stelt de directeur van het Frans Wal­kate Archief. "Maar we zijn er zelf ook actief in. Zo schrijven we besturen van diverse ver­enigingen en instellingen aan en benadruk­ken dat het van grote waarde is om op een goed moment de archieven aan ons over te dragen. De kans is groot dat archieven naar zolder verdwijnen of vroeg of laat kwijtraken door bijvoorbeeld wisselingen in het bestuur

Daarmee gaat dan ook een schat aan infor­matie verloren."

Ontwikkelingen

De aangeboden archieven worden beschre­ven en zuurvrij verpakt. "Kampen heeft een rijk cultureel leven met heel veel verenigingen en een bloeiend verenigingsleven; dat zie je ook terug in de archieven. Archieven laten ontwikkelingen in de samenleving zien. Heb je geen archieven, dan begrijp je niet waarom dingen gaan zoals ze gaan en gaat een stuk geschiedenis verloren", besluit Harder. "Met het bewaren van archieven en de uitgifte van de Kamper Almanak willen we bijdragen aan het behoud van de historie en bekendheid van de stad."


Kleine details vertellen geschiedenis

Een plant in de vensterbank op de achtergrond bij een 60-jarig bruidspaar of een kliko op de hoek van de straat. Het zijn juist, die op het oog kleine, details op een foto die Herman Harder boeien. "Van die kleine dingen kunnen we een stukje geschiedenis aflezen; ze vertellen iets over hoe mensen le­ven en over ontwikkelingen in de maatschappij."

Dit jaar neemt Herman Harder de Fotokroniek, een vaste rubriek in de Kamper Almanak, voor zijn rekening. "Mijn insteek is 'wat maakt een foto naast het nieuws­feit of de persoon erop over vijftig jaar nog interessant' en 'wat zul­len wij over vijftig jaar als vreemd ervaren'; hoe lastig dat vandaag de dag misschien ook is in te schat­ten. Zien we bijvoorbeeld dan nog kliko's in het straatbeeld of men­sen met een mobieltje aan het oor? Dat soort details op foto's zeggen ons iets over hoe subtiel ontwikkelingen ons leven binnen­sluipen waarvan we niet zo snel een foto maken."Kamper Canon in boekvorm

Met vijftig vensters geeft de Kam­per Canon een brede blik op de rijke geschiedenis van de Han­zestad en haar kernen vanaf het jaar 797 tot anno nu. Binnenkort is de Kamper Canon niet alleen meer via de website www.canon-vanoverijssel.nl te raadplegen, want met de nieuwe uitgave van de Kamper Almanak komt de Kamper Canon ook in boekvorm beschikbaar. Deze bijzondere uit­gave is begin juli gratis af te halen bij het Frans Walkate Archief aan Burgwal 43 in Kampen. Openings­tijden: woensdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur en op af­spraak (038)3392261. In de zomer­maanden is een dubbelexpositie gepland met werken van Tiem Evink en Frouke Evink-Botma.


UITGIFTE KAMPER ALMANAK 2010!

Vrijdag 9 juli worden tussen 10.00 uur en 21.00 uur ’s avonds de  Kamper Almanakken 2010  gratis uitgereikt in het Frans Walkate Archief van de SNS Bank aan de burgwal 43 in Kampen.

Het cultuur historisch jaarboek van Kampen verschijnt dit jaar met als bijzondere bijlage de Kamper Canon.

Wij hopen dat, net als vorig jaar, veel afhalers in ruil voor een Kamper Almanak interessante archivalia meebrengen, zoals foto’s, dagboeken en andere interessante Kamper archivalia.

Verder zal de Kamper Almanak tijdens de reguliere openingstijden worden uitgereikt; woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 – 17.00. Kamper uit(t) dagen van 10.00 tot 17.00 uur.

De Kamper Almanak 2010 en de Kamper Canon zijn op 8 juli in de loop van de middag geheel op deze website te raadplegen.

Vrijdag 28 mei 2010   Door Mariska Oegema.  De Krant van Kampen ©2010 Wegener Nieuwsmedia


Kamper Almanak; Boeiende spiegel van de tijd.


KAMPEN - Het is behoorlijk aanpezen om een wel heel speciale uitgave van de Kam­per Almanak voor eind juni klaar te krijgen. Het cultuurhistorisch jaarboek anno 2010 verschijnt dit keer namelijk samen met de Kamper Canon in boekvorm in een stevige cassette. Hoewel aan de dubbele uitgave een hoger kostenplaatje hangt, is de 76e editie eveneens gratis. "Het vraagt wel creativiteit om dit voor elkaar te krijgen", lacht Herman Harder, directeur van het Frans Walkate Archief SNS Bank. "Maar ik vind dat het gratis beschikbaar stellen het laatste is waaraan je moet tornen."

De nuts-filosofie achter de Kamper Almanak zou dan ook worden losgelaten. "De spaar­bank liet vroeger een groot deel van zijn winst terugvloeien naar de samenleving als cultu­rele opvoeding door de mensen met artikelen in het jaarboek een stuk historie en cultuur bij te brengen", legt Herman Harder uit. "Na­tuurlijk is er veel veranderd na notering op de beurs, maar dat neemt niet weg dat de bank aan die ouderwetse nutsgedachte kan blijven vasthouden."