Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding
Klik hier om het Walkate Archief te bezoeken Klik hier om het SNS Historisch Archief te bezoeken SNS Historisch Centrum

SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact

De vroegere Nutsspaarbank aan de Burgwal, langs de voormalige stadsgracht, waarin nu het SNS Historisch Centrum is gevestigd, is een markant gebouw, het werd gerealiseerd tussen 1928-1932, naar een ontwerp van de Groninger architect G. Hoekzema Gz. (1875-1935) en is een fraai voorbeeld van de zogenaamde ‘Amsterdamse School’, een stroming in de Nederlandse architectuur die zich manifesteerde in de periode 1910-1935 en die wordt gerekend tot het expressionisme.

Meer >>>

Zoals in veel steden aan het begin van deze eeuw het geval was werd er in Kampen veel aandacht aan het oud-archief besteed maar de jongste geschiedenis niet of nauwelijks gedocumenteerd. Daarom is Frans Walkate destijds begonnen met het verzamelen van materiaal over de periode na 1850.
Zo bevindt zich er o.a. het archief van de Maatschappij tot Nut van het algemeen, notabene de oprichter van de nuts spaarbanken. Toen hij in 1943 stierf, en zijn verzameling aan de Nutsspaarbank naliet, besloot het bestuur van de bank de verzameling Frans Walkate Archief te noemen, als hulde voor zijn werk en als blijvende nagedachtenis.

Meer >>>

Het SNS Historisch Centrum bestaat uit drie waardevolle elementen; het monumentale bankgebouw met authentiek spaarbank interieur, het door Frans Walkate verzamelde en naar hem vernoemde archief en het SNS Historisch Archief.

Meer >>>

Over ons

Het gebouw

Geschiedenis