SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

Leerlingen van de Dirk van Dijkschool op bezoek bij het Walkate archief

FOTO Sacha Wunderink

Bijzonder aspect is volgens Hulle­man dat de monumenten allemaal uit de negentiende eeuw stam­men. „Kampen en historie, dan kom je al snel bij de middeleeu­wen uit. Nu staat juist de industria­lisatie in de negentiende eeuw cen­traal. De sigarenfabriek, de pan- nenfabriek of de jugendstilvilla van een ondernemer. Dan kijk je toch even weer met andere ogen naar je stad. Wist u bijvoorbeeld dat er een ijsfabriek in de Klokken­steeg heeft gestaan?"


In totaal doen deze week vier klas­sen mee aan StipStap. Van alle 'in­put' gaat Carin. Koopman een wan­deling samenstellen van ongeveer een uur. De routebeschrijving is op de Monumentendag af te halen in het Walkate Archief

IJsfabriek in de Klokkensteeg.

Vrijdag 3 september 2010,,  de Stentor ©2010 Wegener Nieuwsmedia


KAMPEN - Een stevige roezemoes doorbreekt donderdagmiddag de doorgaans zo gecultiveerde rust in het Kamper Walkate Archief. Een twintigtal leerlingen van de Dirk van Dijkschool buigt zich aan de lange tafel over oude kaarten, boe­ken en geschriften, om een door hen gekozen negentiende eeuws monument in kaart te brengen.

Glimlachend gadegeslagen door Carin Koopman van CultuurZien en meester Duncan Hulleman. „Leuk projectje dit", murmelt hij tevreden. „Ideaal om kinderen op een leuke manier bij de geschiede­nis van deze stad te betrekken." Het 'projectje' heet StipStap en is gekoppeld aan de Monumenten­dag van 11 september. Koopman legt uit: „Het is de bedoeling om een kinderwandelroute samen te stellen. En wie kun je dan beter vragen wat interessant is, dan de kinderen zelf?"

Hulleman: „In de klas hebben de kinderen in groepjes een monu­ment 'geadopteerd' uit een lijst van 47. Op de computer hebben ze al zoveel mogelijk informatie verza­meld en in het Walkate kunnen ze de puntjes op de i zetten. Straks gaan we op de fiets naar de monu­menten toe en moeten de leerlin­gen ter plekke een presentatie ge­ven."