SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

Het moet een flamboyante man geweest zijn, een opvallende verschijning in het Kampen van het midden van de vorige eeuw. Altijd sjiek gekleed en als één der eerste Kampenaren voorzien van een automobiel.

Lageweg was een jongeman van een jaar of zeventien, net van de ambachtsschool af, toen hij Boer vlak na de oorlog op de boot van Amsterdam naar Kampen ontmoette. Hein Boer haalde hem naar Kampen, waar Lageweg als bouwkundig medewerker begon op Boers toenmalige bureau op de hoek Jacobssteeg / Hofstraat.

Lageweg ging in de kost in IJsselmuiden, maar vertrok al na 2,5 jaar naar andere banen. Boer reageerde kriegel: ,,Nou ken je eindelijk wat en ga je weg." Lageweg: ,,Dat raakte me." De band tussen de twee zou weliswaar opgerekt, maar nooit verbroken raken.

Medio jaren zestig zou Lageweg als bouwkundige voor zichzelf beginnen in IJsselmuiden, en werkte hij ruim tien jaar nauw samen met Boer. Toen Boer zijn laatste levensfase doorbracht in Myosotis was het Lageweg die hem daar elke avond bezocht en - vanzelfsprekend - na Boers overlijden diens archief opsloeg.

Walkate Archief in zijn sas met archief van Hein Boer

De medewerkers van het Frans Walkate Archief zijn zeer in hun sas met de komst van het archief van architect Hein Boer. ,,Het archiefmateriaal bevindt zich in uitstekende staat," zegt bouw- en kunsthistoricus Geraart Westerink van het Walkate Archief. ,,Van bijna alle projecten van Boer zijn er mappen - niet alleen met tekeningen, maar ook met de schriftelijke neerslag van de hele bouw en alle correspondentie."

Walkate fors rijker - dankzij Harm Lageweg.

door Carel de Goeij. woensdag 08 oktober 2008  de Stentor ©2008 Wegener Nieuwsmedia

KAMPEN - Huize Margaretha, jeugdgebouw De Riette, de voormalige landbouwschool aan de Spoorkade en enkele duizenden woningen in Kampen, IJsselmuiden en wijde omgeving. Architect Hein Boer - overleden in 1978 - en zijn medewerkers hebben een stevig stempel gedrukt op de lokale en regionale nieuwbouw in het midden van de twintigste eeuw.

Met dank aan één van die medewerkers - bouwkundige Harm Lageweg (81) van de Dorpsweg inIJsselmuiden - is Boers archief zorgvuldig bewaard en gisteren overgedragen aan het Frans Walkate Archief.

Alwaar het een rijke aanvulling vormt op de stedenbouwkundige archivalia.

Het archief omvat een periode van bijna vijftig jaar - van 1934, toen Boer met zijn bureau begon, tot begin jaren tachtig met de bouw van zijn laatste ontwerpen. Amsterdamse School-panden uit Zuid, portiekflats in de Hanzewijk, solide twee-onder éénkappers uit de jaren zestig en zeventig.

Harmen Lageweg (rechts) overhandigt Walkate Archiefdirecteur Herman Harder één van de vele blauwdrukken uit het archief van de in 1978 overleden Kamper architect Hein Boer.   foto Carel de Goeij