SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

Juist vanwege deze ervaring schuift Harder graag aan bij het overleg met andere ergfoedinstellingen, dat maandag op initiatief van Kunst & Cultuur Overijssel begint in het Walkate Archief. KCO ontdekte dat de meeste instellingen een uitstekend evacuatieplan hebben voor bezoekers en personeel, maar niet voor de collectie waar ze hun bestaansrecht aan ontlenen. Een inventarisatie leerde dat calamiteitenplannen vaak verouderd zijn en dat veel instellingen niet weten waar zij hulp kunnen vinden in geval van nood, zo viel gisteren in deze krant te lezen.

"Het waterincident is nou typische zo'n ervaring die je kunt delen met collega's. Omdat je simpelweg niet gelooft dat het kan, besteed je er geen aandacht aan. Tot het je overkomt. Vaak dempen we de put, nadat het kalf is verdronken", zegt Harder. "Nog een voorbeeld: in het verleden hadden we hier een filmarchief waarvan de banden bestonden uit nitraat, hartstikke brandbaar spul. Wij hebben dat inmiddels op video over laten zetten, maar misschien zijn er instellingen die dat oude materiaal nog in huis hebben."

Als het om het veilig stellen van de collectie gaat valt Harder liever terug op collega's. "Je kent straks elkaars ruimte en collectie. Politie en brandweer zijn geen experts in het verwijderen van kostbaar materiaal. Ik zou bijvoorbeeld liever niet zien dat de brandweer in geval van brand alles nat spuit. Ik weet niet eens of die expliciete afspraak bestaat."

'Iedereen heeft wel een ervaring waarvan een ander niet gelooft dat het kan'  

Harder wil grip op het onverwachte.

door Pieter Steenbergen. vrijdag 21 september 2007   de Stentor ©2007 Wegener Nieuwsmedia

KAMPEN - Een incident zo'n twee jaar geleden opende onverwacht zijn ogen voor de kwetsbaarheid van het Frans Walkate Archief.

Directeur Herman Harder: "Heel ironisch: er werden pijpleidingen aangelegd ter beveiliging van het pand, maar uitgerekend die werkzaamheden zorgden voor de enige echte calamiteit in de geschiedenis van het archief."

Wat gebeurde er: het geboor zorgde voor een ongewenst gat in de betonnen vloer, waarna een zomerse hoosbui het depot onder water zette. "Alles staat daar op pootjes, dus normaliter is het geen probleem. Maar uitgerekend die dag stond er een aantal dozen op de grond voor een verhuizing naar Amsterdam. Heel Kampen had met overlast te maken, een waterpomp was nergens te krijgen, de brandweer had het stervensdruk. Ik werd gebeld door de schoonmaakdienst, heb een aantal gezinsleden opgetrommeld en de boel omhoog gezet, uitgepakt en te drogen gelegd. We hebben een pomp uit Huizen gehaald om het water te verwijderen. Het piepschuim heeft de papieren uiteindelijk gered."

.Directeur Herman Harder hoopt middels overleg met collega's calamiteiten in het Walkate archief te voorkomen.   foto Freddy Schinkel