SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

De Kamper begraafplaats in IJsselmuiden werd gesticht in het begin van de negentiende eeuw, na het verbod op het begraven in kerken. "Dit hele gebied (De Zandberg, red.) was toen nog eigendom van de gemeente Kampen." Perk 1B is één van de oudste delen en de grafstenen dateren deels uit begin 1800. Kleine gele bordjes geven aan welk graf op de lijst staat van gezochte rechthebbenden. Schilder hoopt dat de gemeente de graven met rust laat. "Het is een deel van onze geschiedenis. Alleen zouden sommige graven wel moeten worden opgeknapt, want sommige zijn echt kapot of vervallen. Misschien kan een instelling als stichting Stadsherstel zich inzetten voor het behoud van de graven."

Het Frans Walkate archief is inmiddels op de hoogte van de mogelijke ruiming van het graf van Walkate. Directeur Herman Harder van het naar Walkate vernoemde museum heeft contact gehad met de gemeente Kampen om te kijken of en hoe het graf van de voormalige directeur van toen nog de Nutsspaarbank kan worden gered. "Volgens de gemeente is de laatst bekende Walkate in 1998 overleden en zijn er geen rechthebbenden meer bekend. Wel heb ik gevraagd in hoeverre derden, zoals het Walkate archief, de grafrechten zouden kunnen overnemen. Daar bestaat geen beleid voor en ik wacht af met welk voorstel de gemeente komt. Mocht het graf wel worden geruimd dan hoop ik dat de grafsteen behouden blijft. In onze binnentuin vinden we daar vast wel een mooie plek voor."

Om familieleden van Oudendijk te vinden hoeft de gemeente Kampen weinig moeite te doen. In 1994 is er nog gecorrespondeerd met een nazaat in verband met het vernoemen van een straat naar Oudendijk.

Overigens leidde het ruimen van graven een jaar geleden in Zwolle tot veel ophef, onder meer vanwege enkele bekende namen die op lijst van ruiming stonden. Het resulteerde tot het behoud van het graf van onder meer Helmig Jan van der Vegt, oprichter van de SDAP en 27 andere graven werden behouden vanwege hun cultuurhistorische waarde.

Graven bekende Kampenaren in gevaar.

door Benny Huizinga. woensdag 24 september 2008   de Stentor ©2008 Wegener Nieuwsmedia

IJSSELMUIDEN - Kees Schilder, het historisch geweten van Kampen, beent naar het publicatiebord bij de begraafplaats in IJsselmuiden.

Rechts naast de aula bevindt zich de IJsselmuidener begraafplaats, links de Kamper. "Kijk, hier hangen de lijsten met graven die geruimd gaan worden."

Tientallen velletjes met een veelvoud aan namen maken melding van een zoektocht naar rechthebbenden van graven die mogelijk geruimd gaan worden. Opsporing verzocht, zo is de aanhef boven de lijsten. De wijsvinger van Schilder priemt op het bord: "Kijk, Frans Walkate staat er op, H.M.L. Oudendijk, oud-wethouder en oprichter-voorzitter van de vrijzinnige arbeidersbond. En zijn zoon Willem Jacob Oudendijk, Nederlands gezant voor Perzië, China en Rusland en nog veel meer mensen die toch heel belangrijk zijn voor Kampen."

Amateur historicus Kees Schilder bekijkt een oud graf op de begraafplaats van Kampen in Ijsselmuiden. B en W van Kampen willen de oude graven laten ruimen. foto Freddy Schinkel