SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele RondleidingDe historische archieven van de rechtsvoorgangers van de Volksbank N.V. vormen een rijke bron van informatie voor de geschiedenis van de SNS Bank, onderdeel van de Volksbank N.V.  en de bancaire geschiedenis van 1817 tot 1990 in het algemeen.


Circa tien jaar geleden werden deze onbewerkte historisch archieven ondergebracht in de depots van het Frans Walkate Archief te Kampen. In 2000 heeft de Volksbank N.V.  het Stadsarchief van Amsterdam opdracht gegeven deze waardevolle bedrijfsarchieven te inventariseren. Vervolgens zijn de bankarchieven verdeeld over diverse bewaarplaatsen zoals Rijks-, Stads- en Streekarchieven. Het resultaat is dat geïnteresseerden zoals medewerkers en onderzoekers een beroep kunnen gaan doen op de historische archieven van de Volksbank N.V.Zoals in veel steden aan het begin van deze eeuw het geval was werd er in Kampen veel aandacht aan het oud-archief besteed maar de jongste geschiedenis niet of nauwelijks gedocumenteerd. Daarom is Frans Walkate destijds begonnen met het verzamelen van materiaal over de periode na 1850, toen hij in 1943 stierf, en zijn verzameling aan de Nutsspaarbank naliet, besloot het bestuur van de bank de verzameling Frans Walkate Archief te noemen, als hulde voor zijn werk en als blijvende nagedachtenis.

Nu na meer dan 60 jaar is deze verzameling dankzij de Volksbank N.V. uitgegroeid tot een voor Kampen en de regio belangrijk documentatie centrum. De collectie bestaat uit meer dan 50.000 foto's, daarnaast schilderijen en topografie. Ook geven de vele verenigingsarchieven een goed beeld van het maatschappelijke leven in Kampen van de laatste honderd jaar.

SNS Historisch Archief

Frans Walkate Archief