SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

Gerard van Olphen: ‘We hebben in de sector een tijdlang het zoeken naar schaalvergroting boven het bedienen van de klant gesteld.’    Foto: Peter Boer

Sinds de nationalisatie in februari kan de bankverzekeraar weer bouwen aan het kernbedrijf: sparen, betalen en hypotheken. ‘We willen met hypotheken geleidelijk terugkeren naar een marktaandeel dat historisch bij ons past, zo’n 6% tot 9%’, ver- telt Van Olphen.

Ook op het spaarfront blijkt SNS weer ontwaakt. In de weken voor de nationalisa- tie haalden veel klanten spaargeld weg bij SNS, tot zo’n € 1,4 mrd. ‘We zijn nu al deze klanten persoonlijk aan het benaderen. En dat heeft effect. Het spaargeld is weer meer dan terug.’ Na de zomer komt pensioenverzekeraar zwitserleven met een spaarrekening. ‘Dat past in deze tijd. Vroeger leende je geld om je dromen te realiseren. Vandaag de dag moet je ervoor sparen.’


U mikt met Zwitserleven Sparen op een nieuw segment klanten, dicht bij het profiel van ABN Amro. Wat voor bedrijf moet SNS Reaal worden?

‘De Pietje Bell van de financiële sector die het de anderen lastig maakt met zijn verschillende merken. ASN zetten we tegenover Triodos en ING. zwitserleven tegenover ABN Amro en overal waar Rabobank een kantoor vervangt door een automaat, openen wij een nieuwe Regio Bank de Europese Commissie later dit jaar. We voeren nu samen met Financiën intensieve gesprekken met Brussel.’

ING moest de verzekeraar afsplitsen. Dat moet toch voor u geen probleem zijn, zeker omdat het bank-assurancemodel zijn belofte nooit heeft waargemaakt.

‘Bij ING zijn bank en verzekeraar alleen commercieel en financieel geïntegreerd. Bij ons zijn de twee ook operationeel in elkaar geschoven om de synergievoordelen optimaal te benutten; we hebben één platform voor al onze merken. Vooral daarom werken er bij de holding 2000 mensen, op een totaal van 7000. Als we zouden moeten opknippen, houdt het moederbedrijf de facto op te bestaan. Veel efficiency gaat dan verloren.’

Maar u moet van minister Dijsselbloem de verwevenheid tussen bank en verzekeraar toch al verkleinen?

‘Dat is ook zo. Maar dat is iets anders dan ze compleet ontvlechten.’

Waarom bent u toch aan deze klus begonnen? Er is een hoog afbreukrisico, veel gezeur over uw beloning. Of wilde u een klus afmaken nadat u in 2001 bent weggegaan?

‘Ik voel een grote verantwoordelijkheid voor de club. Dit is mijn bedrijf. In die zin dat ik er ben gevormd. Ik heb er tussen mijn dertigste en veertigste gewerkt en zat op jonge leeftijd al in de raad van bestuur. Heb er mijn normen en waarden gekregen. Daarom doet het pijn als het de club niet goed gaat. Ik ben overigens niet met rancune weggegaan. Door wijzigingen in het team werd het allemaal wat minder, er kwam als het ware zand in de machine. Dan is het goed om eens verder te kijken.’

Moet SNS straks weer wel weer naar de beurs, gezien de ambivalente ervaringen in het recente verleden?                        

‘We moeten rekening houden met de wens van de minister dat de belastingbetaler zo veel mogelijk van zijn geld terugkrijgt. Er zijn meerdere opties. Maar gezien het profiel van SNS Reaal past daar een kern van langere termijn aandeelhouders  bij  die  niet gaan voor een hoog rendement van rond de 20%.’

Past daar private equity wel bij?      

‘Niets ten nadele van private equity maar je weet dat duurzaam aandeelhouderschap bij hen geen kerndoel is. ze kunnen wel een rol spelen, maar je moet zorgen dat ze je niet van het pad brengen. Maar goed, zover zijn we nog lang niet. Eerst moeten we weer verder bouwen aan het kernbedrijf, het productaanbod en de processen afstoffen en aanscherpen. En dan weer gaan groeien. Niets mooier dan dat.’


U heeft ooit gezegd dat een sector niet langdurig in oorlog kan leven met een overheid. Wat staat de sector te doen?

‘We moeten de dialoog met de klanten weer herstellen. Die is stilgevallen op een moment dat de financiële risico’s van het collectief naar het individu worden geschoven. Juist de banken en verzekeraars zijn de partijen bij uitstek die mensen kunnen bijstaan bij financiële vraagstukken over hypotheek, pensioen en verzekering. Maar die adviseurs worden thans niet vertrouwd. Begrijpelijk, want we hebben een tijdlang het zoeken naar schaalvergroting boven het bedienen van de klant gesteld.’

Wat stelt u voor?

‘Het moet weer normaal worden dat een bank iedere drie, vier jaar met een klant bespreekt of zijn verzekering of hypotheek nog wel voldoet. Een APK van je huishoudboekje als het ware. De sector moet nu zijn maatschappelijke rol invullen in de strategie en verder gezamenlijk beseffen dat zoiets als de retentiebonussen bij Robeco de banken fors terugwerpt in de voettocht naar herstel van het vertrouwen.’


Wat kan de politiek bijdragen?

‘Ik begrijp de wens van politici dat we als sector terugkeren naar onze maatschappelijke nutsfunctie. Maar ze zouden soms wat minder aan populisme moeten doen en meer de dialoog met ons moeten zoeken.’


Hoe kijkt u zelf naar de afgelopen jaren bij SNS?

‘Ik zeg tegen iedereen dat het leven voor mij bij SNS Reaal is begonnen op 1 februari en ik geen tijd ga spenderen aan het recente verleden. Wat ik wel kan zeggen is dat dit bedrijf al twee eeuwen op de koers zit van eenvoud in geldzaken voor gewone Nederlanders. Alleen in de periode 2006 tot 2009 (de jaren van beursgang en grote overnames) is het even van het pad geraakt.’


In het nieuws Gerard van Olphen


Door Pieter Couwenbergh en Cor de Horde

Utrecht, 10 augustus 2013 © Het Financiële Dagblad‘SNS is al twee eeuwen eenvoud. Van 2006 tot 2009 zijn we even van het pad geraakt’

Topbankier Van Olphen: moreel van de werknemers bleef goed ondanks moeilijke periode

SNS Reaal leeft weer. De bankverzekeraar, die vorig jaar een bestaan leidde als zombiebank, stunt weer met hypotheken. Door de nationalisatie en de plannen om de problematische vastgoedleningen af te zinken in een bad bank, is er weer ruimte voor commerciële initiatieven. Het is nog wachten op de eerste tv-commercials en de bank-verzekeraar is terug aan het front. De nieuwe topman van de bankverzekeraar, Gerard van Olphen, hoort het glimlachend aan op het Utrechtse hoofdkantoor. Het woord ‘zombiebank’ wil hij niet gezegd hebben. ‘Maar ons marktaandeel in hypotheken was inderdaad non-existent geworden, een afrondingsfout. Het was het onvermijdelijke gevolg van de wens de balans geforceerd te verkorten vanwege Property Finance. De commerciële plannen waren er wel, maar alle middelen en energie werden aangewend om de gaten bij het vastgoed te dichten.’
CV  Gerard van Olphen

1962

Geboren in Nieuwer-Amstel (nu gemeente Amstelveen) als zoon van een bestuurder van vakbond NVV

1980

Doctoraal bedrijfseconomie Groningen, daarna opleiding tot registeraccountant

1985-1991

Controller bij ABN Amro

1991-2001

SNS Reaal, financieel directeur en bestuursvoorzitter bij Reaal Verzekeringen

2001-2002

Financieel directeur NIBC

2002-2013

Financieel directeur Achmea

2013-heden

Bestuursvoorzitter SNS Reaal