SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

Deze bijzondere mentaliteitsgeschiedenis voegt naar het oordeel van de jury het meeste toe aan de geschiedenis van Overijssel. Het behandelt de provincie van Zwolle tot Saasveld, waarbij ook nog over de grenzen van de provincie naar Gelderland en Drenthe wordt gekeken. Dit boek vergroot het meest van alle boeken onze historische kennis van de provincie en met name van de relatief weinig onderzochte 16e en 17e  eeuw. Het maakt ook duidelijk dat de geschiedenis in Oost-Nederland anders was dan de hoofdstroom van de vaderlandse geschiedschrijving. De adel speelde in dit gebied een grotere rol dan elders in de republiek, waar juist de steden en de burgerlijke cultuur op de voorgrond stonden. Daarnaast toont Gietman aan dat de Sallandse en Twentse adel door onder meer reizen in het buitenland volop toegang had tot de Europese cultuur en geen geïsoleerd bestaan in de provincie leidde. De auteur is er in geslaagd om dit wetenschappelijke werk toegankelijk en leesbaar  te schrijven mede dankzij veel anekdotes over de ‘vrije jongens’ op hun kastelen. Inhoudelijk het beste boek.

De originaliteitsprijs gaat naar:

Menko. De geschiedenis van een Twentse textielfamilie.

Annelies van der Zouwen (m.m.v. Irma Thoen; red. Matthijs Dicke. Stad en Bedrijf Rotterdam/ Walburg Pers. 2010. 201 pag.

Dit is de geschiedenis van de joodse textielfamilie Menko die tussen 1865 en 1972 een textielfabriek exploiteerde in Enschede. Het familieverhaal is op verzoek van opdrachtgever Rob Menko op een kleurige en originele manier verbeeld en beschreven. De drie hoofdstukken zijn opgehangen aan de belangrijkste Menko in een bepaalde periode en zijn elk in een kleur gedrukt: rood  voor de stichter Nathan (opbouw), blauw voor zoon Sig (consolidatie) en groen voor de laatste Menko, Arthur (neergang). De bedrijfsgeschiedenis en de joodse familiegeschiedenis zijn bovendien op boeiende wijze verweven met de geschiedenis van de Enschedese textielindustrie en de andere voornamelijk christelijke fabrikanten, waarbij ook de lange tijd wat moeizame relatie tussen de christelijke fabrikanten en hun joodse collega’s indringend aan de orde komt. De bijzondere vormgeving, de vele afbeeldingen en prints maakte dat de jury heeft besloten dit boek de originaliteitsprijs toe te kennen

De jury gebruikt o.a. de volgende criteria:

- Wat voegt het boek toe aan (de geschiedenis van) Overijssel

- Een nieuw of juist een bestaand onderwerp

- Originaliteit en invalshoek

- Toegankelijkheid en leesbaarheid

- Niveau van de informatie

- Uitvoering illustraties en vormgeving

- Persoon auteur

- Biedt het inspiratie

- Is het exemplarisch of deel van een serie

- En waarom moet het wel of juist niet gekozen worden als Beste Boek.

Genomineerd beste boek Overijssel 2010 (dd 10-03-11)

De jury bestaat uit de historici Jan ten Hove (Zwolle) en Lamberthe de Jong (voorzitter, Diepenveen) en de journalisten (en historici) Herman van Amelsvoort (De Stentor Deventer, Marion Groenewoud (De Stentor Zwolle) Gerard Lage Venterink  (TC Tubantia).  

De prijzen worden uitgereikt op 18 maart 2011 in het Historisch Centrum Overijssel.

Het beste boek van Overijssel is:


Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur. 1555-1702

Conrad Gietman. Van Gruting Utrecht, 2010. 343 pag.


GENOMINEERD

Februari/maart 2011,  MijnStadMijnDorp overijssel jaargang 2 nummer 1

Net als 2008 en 2009 krijgt ook 2010 een 'Overijssels Boek van het Jaar'. De jury - bestaande uit de historici Jan ten Hove en Lamberthe de Jong en de journalisten Herman van Amelsfoort (DeventerDagblad), Marion Groenewoud (de Stentor) en Gerard, Lage Venterink (TC Tubantia) - maakt dit jaar een keuze uit elf boeken. In alfabetische volgorde:
De uitslag wordt bekend gemaakt op vrijdag 18 maart 2011 in het Historisch Centrum Overijssel. De presentatie is in handen van Peter Schoof.

1.  Herman Broers. Blauw Haar: het mirakel van acade­miestad Kampen. B&V Media Kampen, 2010. 370 pp.

2.  Aafke Brunt en Jan Haverkate. Tussen twee tijden. Twickel in de negentiende eeuw: het levensverhaal van Carel baron Van Heeckeren 1809-1875. Waanders Zwolle, 2010. 248 pp.

3.  Wim Coster en Ben Siemerink. Darius Dhlomo: voetballer - bokser - muzikant - activist. Arbeiderspers Amsterdam, 2010.198 pp.

4.  Conrad Gietman. Republiek van adel: eer in de Oost- Nederlandse adelscultuur (1555-1702). Van Gruting Utrecht, 2010. 343 pp.

5.  Wielent Harms. Het geheim van de smid. De ver­vaardiging en bewerking van Staphorster gebruikszil- ver. IJsselacademie Kampen, 2010. 224 pp. + dvd.

6.  Peter Paul Hattinga Verschure. Een wereld van ver­schil: een tekenreis door Nederland in het spoor van Andries Schoemaker, Cornelis Pronk en Abraham de Haen. Canaletto/Repro-Holland, 2010. 270 pp.

7.  Kamper Canon 2010 . Frans Walkate Archief. IJsselacademie Kampen, 2010. 224 pp.

8.  Henk Slechte. Geschiedenis van Deventer. Walburg Pers Zutphen, 2010. 2 delen, 820 pp.

9.  Theo Spek, Henk van der Velde, Herman Hannink, Bert Terlouw. Mens en land in het hart van Salland. Uitgeverij Matrijs Utrecht 2010. 416 pp.

10.  Sam de Visser. De man die niet verdwijnen kon : de geschiedenis van Sam Noach en zijn beroemde kloos­terlinnen Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED), 2010. 80 pp.

11.  Annelies van der Zouwen; [m.m.v. Irma Thoen; red. Matthijs Dicke]. Menko: de geschiedenis van een Twentse textielfamilie. Stad en Bedrijf Rotterdam [etc.], 2010. 201 pp.