SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

Met de Fehrmannprijs ontvangt het Walkate Archief een pen­tekening van Cornelis Pronk uit 1730.    FOTO: MARISKA OEGEMA

Voor de medewerkers en vrijwil­ligers van het Walkate Archief is de Fehrmannprijs een mooie opsteker. "Laten we de cultu­rele archieven blijven bewaren", aldus directeur Herman Har­der. "De archieven laten je de cultuur beleven en zijn een bron van inspiratie. Bovendien kun­nen oude spullen een nieuwe, andere kijk op zaken geven." Met de toekenning van de Fehr­mannprijs heeft het Archief een gewassen pentekening in grijs van Cornelis Pronk ontvangen; een nauwkeurige topografische tekening van een stukje Kam­pen uit de achttiende eeuw. Het biedt zicht op IJsselbrug, stads- kraan, Leeuwentoren, Stadhuis en nieuwe Toren met het ernaast gelegen Heilige Geestgasthuis.


Donderdag 14 april 2011,  de Stentor ©2011 Wegener Nieuwsmedia

VIERDE FEHRMANNPRIJS OOIT NAAR FRANS WALKATE ARCHIEF

KAMPEN - Het Frans Walkate Ar­chief krijgt vandaag de Dr. C.N. Fehrmannprijs uitgereikt, wegens haar grote culturele bijdrage aan de stad Kampen. Sinds de oprich­ting van het Fehrmannfonds in 1989 is het pas de vierde keer dat een persoon of organisatie deze eer ten deel valt. Historici Aalt Selles (1990) en Lies van Vliet (2005) en schrijfster Thea Beckmann (1994) gingen het Walkate voor.

Directeur Herman Harder is in zijn nopjes met de uitverkiezing en misschien nog wel meer met de de bijbehorende prijs: een pen­tekening uit 1730 van de hand van Cornelis Pronk. Harder heeft so­wieso wel een 'band' met dr. Fehrmann, naar wie de prijs is ver­noemd. Hij was conservator van het Walkate van 1947 tot 1980. De stichting en het fonds dragen zijn naam vanwege de inspanningen die Fehrmann verrichtte om de Kamper geschiedenis bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.


Fehrmannprijs

Weekblad dé KRANT, jaargang 13, nummer 16, woensdag 20 april 2011 door Mariska Oegema


Wegens zijn grote bijdrage aan de stad Kampen op cul­tuur historisch en museaal terrein, is de dr. C.N. Fehrmannprijs toegekend aan het Frans Walkate Archief. "Het is ook een eresaluut aan de naamgever, die door zijn vaardige pen en vertelkunst het publiek kon enthousias­meren voor de geschiedenis van Kampen", aldus Harry Veltman bij de uitreiking.

Het Walkate Archief kan zich met de gewonnen prijs scharen bij het gezelschap van Kam­penaren als Aart Selles, Thea Beckmann en Lies van Vliet. Mensen die in de traditie van geschiedenisleraar Fehrmann handelden. "Door zijn enthousi­asme wist Fehrmann veel men­sen te stimuleren om zich met geschiedenis bezig te houden", geeft Theo van Mierlo aan. "Hij was een goed wetenschapper met belangrijke publicaties, maar hij publiceerde ook artikelen zonder opsmuk van een heel notenap­paraat om een groot publiek te bereiken. Ook heeft hij als eerste beheerder het Walkate Archief groot gemaakt en gezorgd voor laagdrempeligheid."

Harry Veltman (links) bestuurslid Stichting Dr. C.N. Fehrmann Fonds schenkt de pen­tekening uit 1730 van de hand van Cornelis Pronkan aan Herman Harder van het Frans Walkate Archief.    FOTO: Remy Steller