SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

De Kamper Canon 2010 genomineerd

 

Het boek, 'Kamper Canon 2010' is een publicatie van de Stichting Kamper Canon in samenwerking met het Frans Walkate Archief onderdeel van het SNS Historisch Archief van de SNS Bank. Op 8  juli vond in het SNS Historisch Archief de jaarlijkse presentatie van de Kamper Almanak 2010 plaats met als bijlage de nu voor het 'Beste Overijsselse Boek van 2010' genomineerde Kamper Canon. Deze uitgave is één van de elf genomineerden voor het Beste Overijsselse Boek van 2010. Een jury van Overijsselse historici en journalisten heeft recent de groslijst bekendgemaakt. Naast de Kamper Canon is ook het boek 'Blauw Haar', het mirakel van academiestad Kampen' genomineerd. Ook aan dit boek heeft het SNS Historisch Archief een grote bijdrage geleverd in de vorm van beeldmateriaal, interviews en redactioneel.  De winnaar wordt op 18 maart in het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle bekend gemaakt.

 

Kamper Almanak

 

Het SNS Historisch Archief is naast verstrekker van informatie en beeldmateriaal ook uitgever van de Kamper Almanak. In 1928 kwam de Kamper Almanak tot stand  Vanaf 1936 werd de Kamper Almanak onder de hoede genomen door de Nutsspaarbank (nu de SNS Bank) met Frans Walkate als directeur. De Kamper Almanak heeft zich ontwikkeld tot een niet meer weg te denken fenomeen in de Kamper samenleving en heeft zich onder de huidige directeur Herman Harder getransformeerd tot een cultuurhistorisch jaarboek en is voor zowel culturele instellingen als particulieren een aantrekkelijk boek c.q. verzamelobject geworden.