SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

Uit handen van mevrouw Feldham - Van Dijk (voor de gelegenheid overgekomen uit Engeland) en haar broer namen Walkate-medewerkers Herman Harder en Geraert Westerink het onlangs geheel schoongemaakte schilderij officieel in ontvangst.

Hun moeder, Marianne Lazonder, bracht haar jeugd door aan de IJsselkade 21 en kende Frans Walkate goed. Daar aan de IJsselkade heeft het schilderij vermoedelijk tot vlak voor de oorlog gehangen, toen Marianne's moeder haar dochter en schoonzoon naar Den Haag volgde. In de nieuwe Kamper Almanak - die volgende week donderdag het licht ziet - veel meer over het schilderij en haar geschiedenis. Voor nu:welkom terug in Kampen. Enne, Fehrmann: top!  

Terug in Kampen.


door CAREL DE GOEIJ.  donderdag 19 juni 2008  de Stentor ©2008 Wegener Nieuwsmedia

Met dank aan dr. Fehrmann! De oud-beheerder van het Walkate Archief reageerde ruim dertig jaar geleden per omgaande op een brief uit Den Haag met een verzoek om informatie over een schilderij van een druk beschaatste IJssel met op de achtergrond de Koornmarktspoort.

Of Fehrmann wist van wie en wanneer? Jazeker wist Fehrmann dat. Van de Kamper schilder F.J. Buitendijk (1813-1892) en naar alle waarschijnlijkheid geschilderd in de jaren dertig of veertig van de negentiende eeuw. De eigenaren, het echtpaar Van Dijk-Lazonder, stelde de hulpvaardigheid van Fehrmann dermate op prijs dat ze hun kinderen op het hart bonden het werk na hun overlijden aan het Walkate te doen toekomen. Hetgeen gisteren geschiedde.