SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding
Het gebouw Bibliotheek Bankhal Bestuurszaal Kantoorlokaal Tussenhal Knipkamerhal

Frans Walkate, de grondlegger van het Frans Walkate Archief, verzamelde historische documentatie over de geschiedenis van Kampen en omgeving, waaronder een grote collectie boeken en tijdschriften. Voor deze boeken en tijdschriften werd een speciale ruimte ontworpen, die ook geschikt was als werk en/of vergaderplek. Het is één van de fraaiste en meest zorgvuldig ontworpen vertrekken van het gebouw. De wanden bestaan rondom uit boekenkasten. De boeken worden beschermd door glazen schuifwanden of houten deurtjes. Ze vormen als het ware een lambrisering in de vorm van kastruimte. Het effect van de lambrisering wordt versterkt en voortgezet in de decoratieve houten ‘bekisting’ van de radiatoren bij het raam. De collectie boeken en documenten wordt tot op heden aangevuld. De oorspronkelijke bibliotheek wordt nog steeds gebruikt, maar is inmiddels wel te klein geworden. De boeken zijn nu over meerdere vertrekken verspreid.

Blikvanger in de ruimte is de grote schouw, met een smeedijzeren haard en bijpassend haardstel, waarvan de vormgeving aansluit op die van de lichtarmaturen. Boven de haard hangt een monumentaal schilderij van de hand van Bernard van Vlijmen, waarop het bestuur van de Nutsspaarbank anno 1941 is afgebeeld, terwijl zij vergadert in de bibliotheek, gezeten aan dezelfde tafel die er nog steeds staat. Zelfs het rookgerei op het schilderij bevindt zich nog in de collectie, al wordt het niet meer gebruikt. Afgebeeld zijn van links naar rechts: P. Butter (huisarts), F. Walkate (directeur Nutsspaarbank Kampen en grondlegger van het naar hem genoemde archief), ir. J. Berk (directeur BK-emaillefabrieken), luitenant-kolonel J.K. Lammerts (garnizoenscommandant van Kampen), A.E. Roest van Limburg (directeur gemeentewerken Kampen), J.H. Schrader (adjunct-directeur BK-emaillefabrieken), B.M.J. Bolleman (notarieel deskundige), J. van der Veen (directeur Coöp. Fabriek van melkproducten ‘De Delta’ en mr. C.H.J. baron van Utenhove (adjunct-directeur Nutsspaarbank).

In de bibliotheek zijn smeedijzeren lichtarmaturen aangebracht: twee grote aan het plafond en vijf kleinere op regelmatige afstand tussen de kastwanden. Ze zijn op maat gemaakt en speciaal voor deze locatie ontworpen en worden bediend met bakelieten knopjes.

In de nissen naast de haard staan twee houten beelden in 1937 gemaakt door P.Bos. Het ene stelt een vrouw met een zandloper voor, het andere een vrouw met een spaarpot. Symboliek die goed past bij een spaarbank.