SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

“De filosofie van Frans walkate wordt nu heel erg gewaardeerd; het is de voorloper van maatschappelijk verantwoord ondernemen”, stelt Herman Harder. Foto: dé Krant

“Toen kreeg je dat andere bedrijven in de courant wilden staan; het was eens soort uitgebreide gemeentegids”, licht Harder toe. “Er stond van alles in, zoals gegevens van het gemeentebestuur, verenigingsbesturen, besturen van diverse kerken...

De almanak werd in eerste instantie uitgegeven aan mensen die een rekening openden bij de Nutsspaarbank. Later werd de almanak huis-aan-huis verspreid.”

Sinds de gemeentelijke herindeling in 2000 is het aan Kampenaren zelf of zij de moeite willen nemen een gratis exemplaar bij het Walkate Archief af te halen. “De gemeente groeide van 30.000 naar 60.000 inwoners. Dat konden we als archief niet meer behappen. Dat was het moment dat we de gemeentelijke gegevens eruit gelaten hebben.”

De Almanak is een bron van informatie. “Dat is geheel in de traditie van Frans Walkate”, al dus Harder. “Walkate vond vanuit persoonlijke levensvisie dat je je maatschappelijk moest inzetten. Hij vond het niet alleen belangrijk mensen dingen bij te brengen, maar ook om dingen veilig te stellen voor het nageslacht. Heel veel zaken die de gemeente niet bewaarde, heeft Walkate wél bewaard. Zo is het Frans Walkate Archief ontstaan.”

De Kamper Almanak - Een begip in Kampen.

Tanja Slagter  woensdag 29 januari 2014 ,déKrant ©2014 Wegener media.

Jaarlijks verschijnt het naslagwerk, maar waar komen de artikelen vandaan die erin staan?

In een serie artikelen over de Kamper Almanak licht dé Krant een tipje van de sluier op.

deel 1

KAMPEN - De Kamper Almanak is in 1928 ontstaan. “Je had hier een wijnhandel, H.J. Walkate. Walkate bracht jaarlijks een wijncourant uit”, vertelt Herman Harder, directeur SNS Historisch Centrum (waar het Frans Walkate Archief onderdeel van is). “Naast de prijzen van wijnen verwerkte Walkate ook historische gegevens in zijn Prijscourant van Wijnen. Hij had er plezier in om maatschappelijke informatie, die relevant is voor de stad, tussen de wijnprijzen te plaatsten.”

Toen Walkate stierf, is de wijnhandel overgenomen door de zonen van Walkate. Die wilden echter stoppen met de wijncourant. Frans Walkate, directeur van de toenmalige Nutsspaarbank (voorganger van de huidige SNS Bank) heeft de uitgave van de wijncourant toen overgenomen en hij heeft de uitgave aangevuld met een katern geschiedkundige bijdragen.