SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

De ervaring van de laatste jaren is dat de grote stapel Kamper almanakken snel slinkt zodra met de uitgifte wordt begonnen.   FOTO Tom van Dijke

De Almanak gaat ook in digitaal opzicht met de tijd mee. Vanaf het jaar 2000 zijn de boeken digitaal beschikbaar via de site van het Walkate Archief Dat geldt voor het nieuwe exemplaar al op donderdagmiddag.

Het Walkate Archief is vrijdag geopend van 10.00 tot 21.00 uur. Daarna is de Kamper Almanak verkrijgbaar tijdens re­guliere openingstijden, woensdag en donderdag middagen van 14.00 tot 17.00 uur.ALMANAK BLIJFT POPULAIR

vrijdag 15 juli 2011,  de Stentor ©2011 Wegener Nieuwsmedia


KAMPEN - Een oproer in het jaar 1519, het eerste bouwproject van Beter Wonen en een terugblik op het levens van Henk van Ulsen en dr. Rudolf Jan Kolman. Zomaar een greep uit de vele verhalen die in de Kamper Almanak editie 2011 staan. Wethouder Janita Tabak mocht er gisteren als een van de eersten in Kampen in grasduinen, toen zij uit handen van Herman Harder het eerste exemplaar ontving.

Uiteraard ontbreken de vaste onderdelen in de almanak niet, zoals de Kamper Kroniek; een vogelvlucht door het nieuwsjaar 2010. Of de fotokroniek, Herman Harders persoonlijke keuze uit het archief van de IJsselmuider nieuwsfotograaf Freddy Schinkel. "De collage geeft hopelijk een goed beeld van hoe de Kamper samenleving op dit moment in elkaar zit", zegt de directeur van het Walkate Archief daar zelf over. "Dat ze over een jaar of vijftig nog eens terugkijken en zeggen: 'och ja, zo zag de politieman er toen uit'."

Ontroerend en herkenbaar zijn de gedichten van Renée van Riessen en Jeroen Kummer. Ronduit hilarisch is de strip van Roy Bergsma, met daarin hoofdrollen voor 'ridder' Dolf Schinkel, ex-wethouders Jan Wieten en Bert Boerman en gedeputeerde Theo Rietkerk.

Vandaag (vrijdag) mag ook de 'gewone' man de almanak komen ophalen en Harder verwacht als vanouds lange rijen. Het archief is vanaf 10.00 geopend. "De almanak blijft populair. We hebben de afgelopen dagen verschillende mensen aan de deur gehad met de vraag of ze alvast een exemplaar konden krijgen. Stipt 10.00 uur gaat de deur open."

Harder hoopt dat de bezoekers ook dit jaar weer een hoop 'archivalia' meenemen in ruil voor een Kamper Almanak, zoals oude foto's en dagboeken. "Een traditie die drie jaar geleden is begonnen. Het verzamelen ervan is een hoop werk, maar het levert altijd een paar juweeltjes op."

TRADITIE

Jacht op de Almanak is open.

Dinsdag 12 juli 2011,  de Stentor ©2011 Wegener Nieuwsmedia

•  De Kamper Almanak 2011 ligt vrijdag klaar in het Walkate Ar­chief.

•  Wie niet zo lang wil wachten: vanaf donderdag staat het boekwerk online.

•  Almanak ontwikkelde zich tot regionaal jaarboek.

KAMPEN - Eerst de 'Almanak' en de op vakantie. Voor veel Kampena­ren is dat traditiegetrouw de juiste volgorde. Komende vrijdag kun­nen ze vanaf 10.00 uur weer aan­schuiven in de rij in het Walkate Archief voor een van de 4000 exemplaren van de editie 2011. Gra­tis, want de Kamper Almanak wordt nog steeds gefinancierd door de aan het Walkatearchief ge­lieerde SNS-Bank. De Kamper Almanak bestaat al 83 jaar. Uitgeverij Zalsman begon in 1928 met publicatie van een adres­senbestand van personen en instel­lingen in de stad. Tien jaar later nam de Nutsspaarbank (voorgan­ger van de SNS Bank) de uitgave over, met Frans Walkate als direc­teur, en vulde die aan met een ka­tern historische bijdragen. Op Wereldspaardag (31 oktober) gaf de bank de Almanak als cadeautje aan haar klanten. Dit was het be­gin van een lange verzameltraditie: in vele Kamper huishoudens is een complete serie Almanakken aanwezig. De laatste tien jaar heeft de Kamper Almanak zich ontwik­keld tot een regionaal jaarboek met artikelen over natuur, cultuur en historie.

Maandag 18 juli 2011,  de Stentor ©2011 Wegener Nieuwsmedia

KAMPER ALMANAK BLIJKT ZOET BROODJE

Wie nog een gratis Kamper Almanak 2011 wil bemachtigen, moet rap zijn. Tijdens de eerste uitgiftedag, afgelopen vrijdag, verlieten meer dan 2500 exemplaren het Walkate Archief. Het boek is uitgegeven in een oplage van 3500. De verwachting is dat bij de volgende opening van het archief, woensdag van 14.00 tot 17.00 uur, de laatste Almanak het Walkate archief verlaat.


Zaterdag 16 juli 2011,  de Stentor ©2011 Wegener Nieuwsmedia

GEORDENDE CHAOS IN WALKATE ARCHIEF


KAMPEN - De verkeershinder op de Burgwal werd gisteren eens niet veroorzaakt door de werkzaamhe­den aan Myosotis, maar door het Walkate Archief Enkele honder­den Kampenaren kwamen - veelal per fiets - af op de jaarlijkse uitgif­te van de Kamper Almanak. Ver­volgens was het een kwestie van aanschuiven in de rij om na een minuutje of tien breed glimla­chend met een of twee exempla­ren onder de arm weer naar bui­ten te komen. Velen zijn geïnteres­seerd, maar voor een aantal gaat het vooral 'om de heb'. „Ik blader 'm wel even door, maar dan ver­dwijnt ie in de boekenkast", zegt meneer Visser. „Een hele rij is er ingeruimd voor de Almanak. Vind ik een mooi gezicht."

Zaterdag 16 juli 2011,  de Stentor ©2011 Wegener Nieuwsmedia

RONDVRAAG

Kamper Almanak

Afgelopen donderdag werd het eerste exemplaar van de Kam­per Almanak 2011 aangeboden aan wethouder Janita Tabak. Al tientallen jaren is deze door het Frans Walkate Archief verzorg­de uitgave een begrip, in ieder geval in Kampen. Vanaf giste­ren kon elke inwoner van de gemeente Kampen een exem­plaar ophalen. Stond u in de rij?

Leo Driessen, Kampen:

„Nee, eenvoudig omdat ik aan het werk was. Toen ik nog bij de VW werkte verzamelde ik de almanakken nog wel, maar nu heb ik minder interesse in deze uitgaven."

Carin Koopman, Kampen:

„Nee, want ik heb er donderdag al een gekregen! Ik vind het toch heel bijzonder, die Almanak. Vooral omdat het een heel breed spectrum aan onderwerpen behandelt, zowel over de na­tuur als over de (sociale) geschiedenis. Bovendien zijn alle arti­kelen van een hoog niveau. En het is natuurlijk ook bijzonder dat alle artikelen zich baseren op de eigen collectie. Die Alma­nak is op zich al een instituut. Dat komt omdat het van oor­sprong een initiatiefis van de Nutsspaarbank en die had tot doel om 'het volk te verheffen'. Daar paste dit soort boeken bij. Bij de aanbieding van het eerste exemplaar werd ook geme­moreerd dat de bank hiermee teruggaat naar haar roots; name­lijk de lokale situatie. Ik vond het ook fascinerend om te zien hoeveel en welke mensen er steeds op die presentatie afko­men. Ik blader hem bij thuiskomst altijd heel zorgvuldig door en later gebruik ik het materiaal voor CultuurZIEN."

Wim Duiveman, Kampen:

„Is dat dat boekje dat ze elk jaar uitgeven? Ik heb er wel eens een gezien, maar ik ben er niet echt in geïnteresseerd, moet ik zeggen."

Wim Pleysier, Kampen:

„Weet je, ik ben totaal vergeten om naar de presentatie te gaan. Maar vrijdagmorgen ben ik er een wezen halen. De histo­rische artikelen over Kampen lees ik in ieder geval altijd, maar ik vind het jammer dat er nauwelijks artikelen in staan over Brunnepe. Vorig jaar een over de gasfabriek, maar verder zijn ze Brunnepe nog niet in gekomen. Ik kan me nog herinneren dat je vroeger een exemplaar kreeg als je iets ging inleggen op je spaarbankboekje bij de bank en je dan een exemplaar kreeg. Toch mooi dat dit nog bestaat, want de meeste banken zijn er op uit om te halen, maar deze bank komt iets brengen."

Dion Drenth, Kampen:

„Op zich vind ik het wel interessant, maar ik kom er gewoon niet aan toe. Ik heb er dan ook niet voor in de rij gestaan."

Anthony van der Bijl, IJsselmuiden:

„Ik heb hem nog niet, maar ik ga er zeker nog een halen. Bij­zonder toch dat je zon mooi ingebonden boek zomaar kan op­halen. Ik heb er heel wat staan en niet alleen vanwege de mooie ruggetjes. De meeste artikelen lees ik wel en ik sta er versteld van hoeveel informatie ze boven water halen voor sommige artikelen. Het mooie van de Almanak vind ik de laat­ste jaren dat ze nu ook aandacht hebben voor de natuur, want dat is mijn grootste hobby. Ik zou zeggen: Chapeau!"