SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

De eerste uitgever van de almanak komt terug in de nieuwste versie. Bij het 150-jarig bestaan van de fir­ma Zalsman in 2007 kreeg het be­drijf van een nazaat een bijzonder cadeau: 'Gedenkboek G. PH. Zals­man'. Uiterlijk lijkt het een boek, maar feitelijk is het een doosje met daarin albumblaadjes, waarop familie en vrienden wensen en spreuken hebben opgeschreven. In de almanak vertelt Jaap van Gelde­ren meer over dit 'vriendenal­bum'. De almanak kent een zeer diverse inhoud.

Naast verhalen over de honderdjarige Kamper Oranje Ver­eniging en Kamper Roei- en Zeil­vereniging is er een strip van Roy Bergsma en artikelen over het be­roep letterontwerper en de ambts­keten van de burgemeester. Wethouder Wouter Ruifrok, die het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen, somde nog een aspect van het jaarboek op. „De al­manak was voor mij een goede lei­draad in de snelcursus kennisma­ken met Kampen", aldus Ruifrok, die daarmee doelde op de kroniek die altijd achterin het boek te vin­den is. Volgens Ruifrok levert het Frans Walkate Archief met de al­manak niet alleen een bijdrage aan het levend houden van de (cultu­re) geschiedenis, maar ook aan de sociale samenhang van de stad.

Almanak als prachtig doorkijkje

Zaterdag 27 juni 2009 © Brugmedia

KAMPEN - De Kamper Almanak is er weer. Donderdag werd het cultuur historisch jaarboek gepresenteerd. Wethouder Wouter Ruifrok omschrijft de almanak als een prachtig doorkijkje van wat er in een jaar gebeurt.

Wat hem vooral aanspreekt, is de fraaie combinatie tussen het historische materiaal uit lang vervlogen tijden en de meer recente geschiedenis. Ook het fotomateriaal, afgewisseld met een wat meer luchtige strip kan hem bekoren.

"Om eerlijk te zijn is dit alweer mijn vijfde exemplaar. Ook toen ik nog niet in Kampen werkte, verzamelde ik de almanakken omdat ik het gewoon heel leuke boeken vind. Voorlopig krijgt de almanak een plaats op mijn vergadertafel in mijn werkkamer. Maar daarna gaat hij gewoon mee naar huis en komt hij tussen de anderen te staan", sprak de wethouder over zijn exemplaar. Wie ook een almanak wil, kan die bij het Frans Walkate Archief komen ophalen.
Kamper Almanak 2009 gepresenteerd

26 juni 2009  www.kampen.nl   In het nieuws

De 75e uitgave van de Kamper Almanak is verschenen. In het gebouw van het Frans Walkate Archief aan de Burgwal vond de presentatie plaats. Directeur Herman Harder van het Walkate Archief reikte het eerste exemplaar uit aan de wethouder cultuur, Wouter Ruifrok. De vorige editie van de almanak was, zo lichtte Ruifrok toe, een goede leidraad om als nieuwe wethouder in een spoedcursus kennis te maken met Kampen, vooral de kroniek achterin het boek.


Kamper Almanak als kennismakingscursus

Weekblad dé KRANT, jaargang 11, nummer 27, woensdag 1 Juli 2009

KAMPEN - "De Kamper Almanak is dikker dan ooit. Het blijft moeilijk om dit in de hand te houden", stelt Herman Harder, directeur Frans Walkate Archief/SNS Historisch Archief. Donderdag presenteerde hij de editie 2009 van dit cultuur historisch jaarboek. "Bij de eerste redactievergadering kijken we tegen lege bladzijden aan, maar gaandeweg ontspoort het." De 75ste editie van de Kamper almanak telt meer dan vierhonderd pagina's,boordevol informatie. Er is ook een strip opgenomen van Roy Bergsma over het verdronken stadje en de ark.

Met veel vreugde nam cultuurwethouder Wouter Ruifrok het eerste exemplaar in ontvangst. In de korte periode dat Ruifrok zijn taak als wethouder in Kampen beoefent, heeft hij de Kamper Almanak leren waarderen als snelcursus kennismaken met de Hanzestad. “Het is een ongelooflijk goede leidraad gebleken om Kampen te leren kennen. In snel tempo krijgt men weet van de geschiedenis en de gebeurtenissen van dat jaar.” De editie 2009 krijgt net als de Kamper Almanakken uit voorgaande jaren een mooi plekje op zijn werkkamer. “In een verloren moment ga ik er weer even in lezen.” Ook dit jaar staan weer bijzondere (historische) bijdragen in de Kamper Almanak. Belangstellenden kunnen een gratis exemplaar bij het Walkate Archief afhalen.


Nog net geen roofgoed.

Roofgoed is het nog net niet, want de Kamper Almanak is gratis af te halen bij het Frans Walkate Archief. De verza­melaars staan 's ochtends wel in de rij om er zeker van te zijn dat hun reeks compleet blijft. De almanak is in een oplage van 3500 stuks gedrukt en er zijn volgens het archief nog voldoende exemplaren in voorraad. Vandaag kan het boek tussen 10.00 en 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur worden afgehaald, daarna gelden de reguliere openings­tijden op woensdag- en donderdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur.


Foto Freddy SchinkelHele oplage vergeven

Kampen kien op Almanak

door Wim Schluter Donderdag 30 juli 2009  de Stentor ©2009 Wegener Nieuwsmedia

• Alle 3500 almanakken zijn in korte tijd weggegeven.

• Uitgever het Frans Walkate Ar­chief denkt volgend jaar weer terug te keren naar een op­lage van vierduizend stuks.

• Kampenaren geven veel 'ca­deautjes' terug.


KAMPEN - Wie vandaag denkt tij­dens de Kamper Ui(T)-dag nog een Kamper Almanak te kunnen ' scoren' bij het Walkate Archief, grijpt ernaast; alle 3500 exempla­ren van het populaire naslagwerk zijn inmiddels vergeven. „Een beetje opgelucht", is Herman Harder van het Walkate-archief wel na de afgelopen, drukke we­ken. „Dankzij het weggeven van de almanakken ging hier toch re­gelmatig de deurbel. En dan bleef het reguliere archiefwerk toch even liggen."

De boekwerken wa­ren net zo snel vergeven als voor­gaande jaren, maar met als ver­schil dat de oplage dit jaar 3500 bedroeg. In voorgaande jaren werden er 4000 almanakken gedrukt en verspreid, maar vanwege de om­vang van het naslagwerk waren er dit jaar 500 minder beschikbaar. Voor volgend jaar denken de sa­menstellers weer terug te keren naar de oude oplage van vierdui­zend.

Overigens had niet iedereen de nei­ging om de almanak ' voor niets' op te halen. Verschillende verza­melaars en liefhebbers brachten voor het Walkate Archief in ruil voor een Almanak een cadeautje mee. „Oude agenda's die zijn bijge­houden in de aanloop naar de oor­log, bijzondere foto's en een an­tiek sigarensetje.

Die gaan we nog wel eens tentoonstellen.

Kamper Almanak: 'Dikker dan ooit'

door Henriet Dijk. Vrijdag 26 juni 2009  de Stentor ©2009 Wegener Nieuwsmedia

KAMPEN - 'Dikker dan ooit'. Geen aanprijzing voor mensen, maar wel voor boeken. Met ruim vier­honderd pagina's is de 75ste editie van de Kamper almanak een fors exemplaar geworden. Het cultuur historisch jaarboek 2009 werd don­derdagmiddag gepresenteerd. „Vorig jaar zeiden we nog 'dikker mag hij niet worden'. Het ont­spoort ieder jaar weer. Hij is dik­ker dan ooit", zei directeur Her­man Harder van het Frans Walkate Archief! Het Archief is de uitge­ver van de gratis Kamper Alma­nak, die in 1928 voor het eerst op initiatief van uitgever Philip Zalsman verscheen.

In 1936 nam de Nutsspaarbank (later SNS) het over. Het Walkate Archief zit sa­men met het SNS Historisch Archief aan de Burgwal, met vanuit de expositieruimte uitzicht op het bankkantoor. In zijn toespraak maakte Harder duidelijk dat zijn Archief al lonkend naar die ruimte kijkt, omdat de SNS-bank op den duur gaat verhuizen.

Almanak gaat digitaal

Maandag 29 juni 2009  de Stentor ©2009 Wegener Nieuwsmedia

KAMPEN - De Kamper Almanak is direct na de presentatie in zijn geheel online op het internet geplaatst zodat voor alle 50.000 inwoners van de gemeente Kampen de Almanak te raadplegen is. De nieuwe almanak is daarnaast gratis op te halen in het Frans Walkate archief aan de Burgwal 43 te Kampen op dinsdag 30 juni van 10.00 tot 12.00 uur en op 1 en 2 juli van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Na 2 juli is het archief op de reguliere openings tijden open (woensdag en donderdag middag van 14.00 tot 17.00 uur). www.walkatearchief.nl