SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

Almanak is schoon en evenwichtig.

door Carel de Goeij. vrijdag 27 juni 2008   de Stentor ©2008 Wegener Nieuwsmedia

KAMPEN - Zeven jaar geleden verscheen de Kamper Almanak - gistermiddag zag jaargang 2008 feestelijk het licht - voor het eerst zonder alle gemeentelijke, verenigings- en wat al niet-informatie.

Maar voortaan mét de ondertitel 'Cultuur-historisch jaarboek'.

De afgelopen zeven jaar heeft uitgever Frans Walkate Archief - onderdeel van de SNSbank - die ondertitel méér dan waargemaakt. Ook de gisteren gepresenteerde uitgave mag er weer zijn. Net zoals vorig jaar met harde kaft, zorgvuldig en liefdevol vormgegeven en geschreven en met een afwogen mix van bijdragen, waarbij opvalt dat er nu een mooi evenwicht is bereikt tussen het weids-historische en het éénjaarsperspectief.

Tegenover zeven forse historische artikelen staat een sectie 'Kampen in 2007' die maar liefst tweevijfde van deze uitgave vult met maar liefst twaalf bijdragen. Striptekenaar Roy Bergsma is er weer bij - hij maakte zijn almanakdebuut in 2006 - en ook dichteres René van Riessen, die vorig jaar voor het eerst in de almanak stond. Nog een blijvertje: tekenaar Hans van der Horst maakte mede voor deze uitgave tekeningen van de aanleg van de Hanzelijn.

Ook bijzonder: in deze jaargang alle bijdragen aan de Stentor-taalwedstrijd van afgelopen februari - nog nooit is het aantal schrijvers van een enkele almanak-jaargang zo groot geweest.

Ita Gunnink-Tulp vervult in deze jaargang voor het eerst de rol van stadschroniqueur. Zij heeft het stokje overgenomen van Sam Hörchner en is de eerste vrouwelijke chroniqueur in de geschiedenis van de almanak. Het zou warempel tijd worden.

Zonder andere artikelen tekort te willen doen, op deze plaats even wat extra aandacht voor een artikel van mediëvist Theo van Mierlo over de gevel van het Gothisch Huis - nog even het onderdak van het Stedelijk Museum. Van Mierlo gaat uitgebreid in op de religieuze ornamentiek van de gevel en geeft de lezer daarmee een bijzonder kijkje in het geestelijk en cultureel klimaat van de late middeleeuwen. Wedden dat u nooit meer op dezelfde manier langs deze gevel loopt?

Kamper Almanak 2008 prachtig jaarboek.

door Riki van Dorp © Weekblad dé KRANT, jaargang 10, nummer 36, woensdag 3 September 2008  

KAMPEN - De Kamper Almanak 2008 werd donderdagmiddag gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Frans Walkate Archief.

De eerste drie exemplaren werden uitgereikt aan fotograaf Freddy Schinkel, striptekenaar Roy Bergsma en tekenaar Hans van der Horst, als dank voor hun medewerking aan de totstandkoming van deze uitgave van het Frans Walkate Archief.

Evenals vorig jaar is de almanak er een met harde kaft en dat geeft het boek een stukje extra cachet waar het gezien de inhoud recht op heeft. Historische artikelen en gebeurtenissen uit het afgelopen jaar wisselen elkaar af. Zelfs de toekomst ontbreekt niet. met de speciaal gemaakte tekening over de aanleg van de Hanzelijn, gemaakt door Hans van der Horst.

Ita Gunnink heeft de stadskroniek geschreven en daarmee neemt zij de pen over van Sam Horchner. De deelnemers aan de Taal-wedstrijd van de Stentor zien hun bijdrage ook terug in de almanak.

Belangstellenden kunnen de Kamper Almanak afhalen bij het Frans Walkate Archief, tijdens de reguliere openingstijden op woensdag en donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Eenmalig is het archief ook geopend op donderdagochtend 2 juli van 10.00 tot 12.00 uur

Gistermiddag zag jaargang 2008 van de Kamper Almanak feestelijk het licht.  foto Tom van Dijke