SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

SNS Historisch Centrum Contact disclamer
Over ons About us Bankgebouw Geschiedenis vergaderruimte Virtuele Rondleiding

Reden voor Herman Harder, directeur van het Walkate Archief, om de wijze van uitgifte tegen het licht te houden. Drieduizend exemplaren zijn verspreid via de SNS-bank op de hoek van de Burgwal en de Geerstraat, duizend stuks via het ernaast gelegen Walkate Archief.

Aan de archiefbalie beperkt men in principe het aantal uitgereikte almanakken per bezoeker tot twee stuks. In het bankkantoor lagen de exemplaren op een tafel om mee te nemen. Vermoedelijk hebben veel bankbezoekers meer dan één exemplaar meegenomen.

Harder: "Aan de balie krijgen we vaak de vraag of men meer dan één exemplaar kan krijgen. En sommigen die met twee stuks de deur uitgaan komen de volgende dag wéér langs om er nog een twee te halen."

Dat de almanak een geliefd verzamelobject is blijkt ook uit regelmatige advertenties in huis-aan-huisbladen waarin exemplaren van de Kamper Almanak te koop worden aangeboden. Harder weet niet of er inmiddels ook al gehandeld wordt in de editie van dit jaar. ,,In de huis-aan-huisblad-advertenties wordt niet specifiek met de uitgave van dit jaar geadverteerd."

Op internet worden veel almanakken vanaf 1960 aangeboden. De prijzen variëren van drie euro voor recente exemplaren tot tegen de tien euro voor oudere.

Echt zeldzaam zijn de eerste exemplaren uit de periode 1928 tot 1936, toen de almanak nog werd uitgegeven door drukkerij Zalsman en de oplage erg klein was. Vraagprijs van een almanak uit die tijd is ongeveer 65 euro.

Na 1936 - wanneer de Nutsspaarbank, voorloper van de huidige SNSbank, de uitgave overneemt - gaat de oplage fors omhoog. Er worden dan jaarlijks 1500 stuks gedrukt. Op de markt ligt de vraagprijs van een almanak uit de periode 1937 tot 1947 rond de 20 euro.woensdag 04 juli 2007  de Stentor ©2007 Wegener Nieuwsmedia

Nieuwe Kamper Almanak.

KAMPEN - Morgen verschijnt de nieuwste editie van de Kamper Almanak. Een jaarlijkse uitgave van het Frans Walkate Archief.

Het eerste exemplaar is voor Daan van Driel, schrijver en oud-docent. In de nieuwe almanak staan ondermeer bijdragen van Frits David Zeiler over de visserij in Kampen. Er is aandacht voor schilder- en glas- en loodspecialist wijlen Siro. Het ontstaan van de woningbouwvereniging Eenvoud komt aan bod en een artikel is gewijd aan Kampenaren die hebben gevochten in Nederlands-Indië. Sam Hörchner heeft traditiegetrouw de Kamper kroniek bijgehouden. Fotojournalist Freddy Schinkel draagt zorg voor een fotokroniek.


vrijdag 06 juli 2007  de Stentor ©2007 Wegener Nieuwsmedia

Ita Gunnink gaat kroniek maken.

KAMPEN - Ita Gunnink maakt voor de volgende Kamper almanakken de Kamper kroniek. Dat maakte de directeur van het Walkate Archief, Herman Harder, gistermiddag bekend. In de gisteren verschenen Kamper almanak stond de laatste van drs. Sam Hörchner, historiscus en oud-wethouder van Kampen. Hörchner heeft zeven jaar lang de kroniek gemaakt. Dagelijks de krant bijhouden en de leuke dingen reserveren voor de kroniek. Ita Gunnink heeft al zes weken proef gedraaid. "Daar had ik een goed gevoel bij, dus ik heb 'ja' gezegd. Het meeste nieuws haalt ze uit deze krant, "maar ik kijk de anderen ook in".

Kamper Almanak 2007 in recordtijd weg.

door Carel de Goeij. dinsdag 07 augustus 2007  de Stentor ©2007 Wegener Nieuwsmedia

KAMPEN - Terug van vakantie en dan even langs bij de SNS - bank of het Walkate Archief voor een Kamper Almanak. Helaas. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de editie 2007 nu al helemaal weg. Alle 4000 exemplaren waren binnen twee-en-een-halve week na de presentatie al afgehaald.

Wie zich nu nog meldt voor een almanak bij het loket van de SNS-bank of aan de balie van het aan de bank verbonden Frans Walkate Archief krijgt te horen dat alle exemplaren al op zijn. In het verleden waren er meestal tot begin september nog almanakken voorradig.Mogelijk dat de luxuzeuze vormgeving van dit jaar - voor het eerst een harde kaft - de vraag naar het cultuur-historisch jaarboek van stad en ommeland extra heeft opgejaagd. De aantrekkingskracht van het gratis boekwerk was in ieder geval zo groot dat nog voor het eind van juli alle exemplaren vergeven waren.